Du er her: Forside»Oppvekst og Kultur»Skoler og oppvekstsentre

Lakselv barneskole

Lakselv barneskole fra vest.jpg

Generell informasjon

Skolen har 275 elever fordelt på 1 - 7. klasser. Skolen har egne samiskklasser (S-klasser) der undervisningen foregår på samisk.

Ved Lakselv barneskole har elevene følgende språkvalg:
Samisk 1.språk/ norsk 2.språk, samisk 2.språk/ norsk 1.språk, samisk 3/ norsk 1.språk, finsk 2.språk/ norsk 1. språk og norsk 1. språk.

Kontaktinformasjon

Rektor er Rune Røksland.
Assisterende rektor er Bjarne Huru.
Inspektør Susann Røkke
Inspektør Hans Fredrik Eriksen


Adresse: Skoleveien, 9700 Lakselv
 

Telefon sentralbord 78 46 08 00
Telefon rektor 78 46 08 01/ 924 88 898
Telefon ass. rektor 92 01 22 04
Telefon inspektør 78 46 08 02/ 454 07 424 (Røkke)
Telefon inspektør 78 46 08 39 (Eriksen)
Telefax 78 46 08 09

 

Telefonnummer til lærerteam:

Team 1          78 46 08 12 / 1A 407 257 92 /1B 466 253 49
Team 2          78 46 08 14/  981 535 94
Team 3          78 46 08 06 / 454 268 65
Team 4          78 46 08 05 / 4A 981 535 88 / 4B 924 823 33
Team 5          78 46 08 07 / 913 868 69
Team 6          78 46 08 08 / 913 872 91
Team 7          78 46 08 04 / 454 891 94
Språkteam     78 46 08 36 / 980 220 32
 
Skolerute
 
 
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk