>Tjenester
>Tekstversjon
>Kontakt oss
>Postlister
>Aktivitetskalender
>Hjelp
Tip a friend Printer friendly

Søk i nettstedet:
»Forside
»Nyheter
»Porsanger info

»Kart
»Scooterløyper
»Prosjekter
»Bibliotek
»Brann- og feiertjeneste
»Legestasjonen
»Porsanger i utvikling KF (PIU)
»Porsanger kulturskole
»Samisk språk- og kultursenter
»Skole og barnehage
»Barnehager
»Skoler og oppvekstsentre
»Voksenopplæring
»Skolefritidsordning
»Forebyggende enhet

»Politikk
»Ordførers hjørne
»Ledige stilllinger
»Dokumenter og skjema
»Administrasjon
»Nettstedskart

»Offentlige innkjøp
»Lenker til andre

»Postlister - midlertidig løsning

Du er her: Hjem > Skole og barnehage > Voksenopplæring > Artikkel

Voksenopplæringen

2008-08-29

Generell informasjon

Porsanger voksenopplæring tilbyr følgende:

    - grunnskoleopplæring til voksne som på grunn av mangelfull førstegangsopplæring har rett til dette etter     Opplæringslovens § 4a 

    - tilpasset undervisning/ spesialundervisning for voksne som etter sakkyndig uttalelse har behov for slik     undervisning

    - opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere og flyktninger med oppholdstillatelse som gir rett til     permanent bosetting i Norge jmf. Introduksjonsloven

 Kontaktinformasjon

Rektor er Henning Brekke.

Adresse: Kirkeveien 28, 9700 Lakselv

Telefon rektor              78 46 27 01 (kl. 0800 - 1500)
Telefon lærere            78 46 27 02
Telefax                          78 46 44 46
E-post: henning.brekke@porsanger.kommune.no     

Skolerute

Skolerute voksenopplæringa skoleåret 2012 - 2013

Lovverk

Grunnskoleopplæring for voksne - Opplæringslovens § 4a
Opplæring i norsk og samfunnsfag fremmedspråklige - Introduksjonslovens kap. 4
 

Søknadsskjema

 Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknad om spesialpedagogiske tiltak i voksenopplæring

Søknad om behovsprøvet norskopplæring for fremmedspråklige

Søknad om opplæring i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige