Grovskisse klar

Samfunnsplan under arbeid

Porsanger kommune arbeider med en ny samfunnsplan. Engasjement og innspill ønskes.

Formannskapet og administrasjonen i Porsanger kommune arbeider sammen om å lage et utkast til ny samfunnsplan. Det har vært gjennomført folkemøter i 2011 og 2012 med utgangspunkt i dette arbeidet. Innspill fra disse folkemøtene er med på å skape denne planen. I tillegg har vi noen skriftlige innspill.

Samfunnsplanen har til hensikt å si hvordan Porsanger skal utvikle seg og hvilke samfunnsmessige prioriteringer vi skal gjøre.

Beskrevet målsetningen i planen er:

Porsanger kommunes målsetning er vekst. Porsanger kommune med Lakselv som sentrum, har en visjon om å øke folketallet slik at man fortsatt kan levere gode tjenester, gjerne i samarbeid med andre kommuner. Porsanger kommune skal være en attraktiv kommune for nyetableringer, og et kommunikasjonsnav i Finnmark og nordområdene.

Beskrevet visjon - Porsanger kommune Stolt, Sterk og Synlig.

Det er plukket ut 5 innsatsområder og disse er:

  • Kultur & Identitet
  • Folk & Bosetning
  • Arbeids- & Næringsliv
  • Levekår
  • Natur & Miljø

Dette er framstilt slik:

2014-06-06 Visjon PK.png

Arbeidsgrunnlaget kan lastes ned på følgende adresse:

2014-06-05 Samfunnsplan til offentlighet.pdf

Kontaktperson i Porsanger kommune er rådmann: gunnar.lillebo@porsanger.kommune.no

Tips en venn Skriv ut