Fotefar mot Nord er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og Fylkeskommunene i Nord-Norge og Namdalen og er en veiviser til historien. Et kulturminne fra hver kommune er valgt ut. I Porsanger kommune ble feltlasarettet i Skoganvarre valgt.

Følger du stien fra parkeringsplassen kommer du inn i et område som fra krigens dager har ligget nesten urørt. Da anlegget ble forlatt i 1944 var det til sammen fire større brakker samt en rekke andre mindre bygninger her. Videre var det et 60 meter langt tilfluktsrom som var forbundet med brakkene gjennom underjordiske ganger.

I dag er Lasarettmoen tilrettelagt for besøkende og deler av veianlegget inne på området er tilgjengelig til fots. Fra en ca. 600 m lang, todelt sti vil du se jordvollene der brakkene har stått og innenfor disse ses rester av senger, et bad, ovner, rør og bygningsrester. Vær oppmerksom på at det er forbundet med fare å gå utenfor stiene. Rundt omkring på området ligger gjenstander som kan være til skade. Små barn og hunder må holdes under oppsikt. Det er ikke tillatt å fjerne noe fra anlegget.