A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Bilde av fremsiden av barnehagen

Bærtua barnehage

Generell informasjon

Bærtua barnehage er en privat barnehage, som er lokalisert til Saarela boligfelt.

Kontaktinformasjon
Daglig leder/ styrer: Mona Skanke, tlf. 47 80 02 59

Adresse: Elveringen 1, 9700 Lakselv
E-post: baertua@barnehage.no

Telefon                  78 46 22 88
Telefax                  78 46 22 89

Hjemmeside: www.baertua.barnehage.no

Åpningstider

Kl. 07.00 – 16.30 på åpningsdager

Foreldrebetaling

Private barnhager fastsetter selv sin foreldrebetaling, kontakt barnehagen om dette.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist for aksjonærer i barnehagen er 1.mars.

Porsanger kommune administrerer samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknadsfrist er 1. april. Søknader utenom hovedopptaket sendes direkte til barnehagen.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut