A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rådhuset i Lakselv

Innspill kan gis

Ny arealplan for Porsanger

Porsanger kommune arbeider med ny arealplan. Denne vil regulere privat og offentlig bruk av kommunens areal i de neste 10 år.

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel kan grunneiere i Porsanger kommune komme med innspill til denne. Dersom du er grunneier og ønsker din eiendom omgjort til utbyggingsformål (eks bolig, næring, fritidsbebyggelse, etc.), ber vi om at ditt innspill oversendes kommunen for registrering i forslaget til arealplanen. Frist for innspill settes til 1. september 2014.

Saksbehandler i kommunen på arealplanen er Trond Paulsen.

Tips en venn Skriv ut