A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rådhuset på sommeren

Vedlikehold av veilys i Porsanger kommune 2014/2015

Porsanger kommune informerer om veilysordningen

VEGLYS I PORSANGER KOMMUNE 2014-2015

 

Porsanger Kommune har ansvaret for drift og vedlikeholdet av veilysnettet i hele kommunen. Arbeidet med den praktiske gjennomføringen av dette kjøper  Porsanger Kommune fra firmaet Gabriel Elektro AS som gjennomfører et systematisk vedlikehold etter krav gitt av Porsanger Kommune.

Alt av veilys i kommunen skal kontrolleres 5 ganger pr driftsår etter følgende tidsplan:

Uke 34: Alt av veilys skal tennes i tidsrommet 20 – 25 August. Kontroll av anlegg og utbedring av mangler.   

Uke 43: Kontroll av anlegg og utbedring av mangler.

Uke 50-51: Kontroll av anlegg og utbedring av mangler.

Uke 3-4 : Kontroll av anlegg og utbedring av mangler.

Uke 17: Kontroll av anlegg og utbedring av mangler. Alt av veilys skal slukkes for sesongen

Det kan forekomme mindre tilpasninger til denne planen på bakgrunn av værforhold etc

 

Ved inspeksjon skiftes alle defekte lyskilder, ved feil på armaturer eller tilknytninger rettes dette opp. Dersom det avdekkes større skader rapporteres dette inn til ansvarlig hos Porsanger kommune som avgjør videre aksjon. I forbindelse med inspeksjoner og feilsøking kan publikum oppleve at veglyset står på også på dagtid, dette er nødvendig for å kunne gjennomføre arbeidet

Publikum oppfordres til å melde inn observerte feil til Porsanger Kommune på tlf 784 60 000 evt på e-post: oyvind.jonas@porsanger.kommune.no

 

Oppgi i tillegg til din feilbeskrivelse ditt navn og telefonnummer slik at teknisk personell evt kan kontakte deg i forbindelse med lokalisering av feil.  Saksbehandler hos kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle om dette er en feil som skal utbedres umiddelbart eller om dette skal utføres på neste vedlikeholdsrunde. Dersom hele kretser ligger ute eller at enkeltfeilen utgjør en trafikksikkerhetsrisiko skal dette utbedres umiddelbart. Saksbehandler hos kommunen oversender feilrapporter med påførte prioriteringer til veilys@gabriel-elektro.no

Tips en venn Skriv ut