A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Vårens ryddeaksjon 2015

Porsanger kommune minner om at den årlige ryddeaksjonen for Lakselvområdet er i rute. Aksjonen skjer i uke 19, dvs. fra og med mandag 4. mai til og med fredag 9. mai 2015 . Vi kan da forhåpentlig vise et ryddig tettsted til årets storhallmesse og nasjonaldagen.

 

Lag, foreninger og bedrifter i Lakselv oppfordres herved til å sette av noen timer til opprydding på egen tomt, i sentrum og sentrumsområder, se forslag på neste side.

Nytt i år er at alle som deltar i ryddeaksjonen vil være med i trekningen av en premie på kr. 3000,-

Meld på et ryddelag og si hvor du/dere vil rydde. Alle foreninger, skoleklasser, idrettslag, grendelag og andre organisasjoner kan vinne premien. Eventuelle privatpersoner eller bedrifter som vinner må velge en eller flere lokale ideelle aktører å gi premien til.

Ryddelaget kan melde seg på til ryddeaksjonen@porsanger.kommune.no

 

Det er i hovedsak flygesøppel som skal samles inn. Lakselv sentrum er inndelt i roder som skoler, lag, foreninger og bedrifter har et overordnet ansvar for å få ryddet. Det forventes at alle privatpersoner og bedrifter holder det ryddig rundt egen eiendom. Kommunen vil være behjelpelig med ekstra søppelsekker og innhenting. I år skal det kun benyttes sorte søppelsekker. Flygeavfall som papp & papir, plast, isopor og lignende samles inn. Glass og hermetikkbokser sorteres særskilt, der glasscontainer v/Essostasjonen kan benyttes.

Søppelsekker kan hentes på rådhuset v/teknisk avdeling -, Essostasjonen og v/ Industribygget (gang 1.etg.) i Lakselv.

Sekkene med søppel knytes igjen og plasseres langs hovedveiene i rodene.

 

NB!        Det er kun mulig å levere flygesøppel. Sekker med løv og gress vil ikke bli kjørt bort av

kommunen. Dette må huseier / tomteeier selv frakte bort til godkjent deponi (Gairasmoen).

 

Dersom det blir stående sekker igjen, ber vi om å bli underrettet på tlf. 78 46 00 00.

 

Åpningstider Gairasmoen avfallsplass:              

Mandag 4. mai til onsdag 6. mai kl 08.00 - 15.30
Torsdag 7. mai kl 08.00 - 18.00
Fredag 8. mai kl 08.00 - 11.30

 

Avgiftsfri levering på Gairasmoen for private husstander. 

Avfallssekker som er plassert langs rodene hentes av kommunens egne biler under aksjonen mellom kl. 0830 - 1500. 

 

Kontaktpersoner vedr. ryddeaksjonen:           

Kine H. Føhr, tlf. 78460477

Kay O. Andersen, tlf. 99441637

Øyvind Jonas, tlf. 78460481

Eventuelt servicekontoret, tlf. 7846000

 

Forslag til roder ved ryddeaksjonen 2015:

1

Mellom E6, Arne M. Holdensvei og Laatasveien,

rundt gamle rådhus, minnelunden, området nord for

minnelunden, nord for riksveg 98, øst for flyplassveien

 

2

Nord for Laatasveien og til gjerdet (flystasjonen)

 

3

Rundt byggene til videregående skole

 

4

Sør for riksveg 98, nord for Ildskogveien langs

riksveien

 

5

Øst for E6, sør for Ildskogveien

 

6

Rundt Banak Camping og sørover

 

7

Sør for Holmenveien

 

8

Tamsøy-, Reinøy- og Akkøyringen

 

9

Nord for Holmenveien

 

10

Porsveien og Meieriveien

 

11

Silfar-, Ulve- og Bjørneveien

 

12

Mellom Kirkeveien og Skoleveien, Idrettsveien og Nordlysveien

 

13

Sentrum v/meieriet

 

14

Mellom Kirkeveien og E6

 

15

Området mellom Lakselv kirke og gamle kirkegård

 

16

Smørstad, Smørstadbrinken

 

17

Smørstad, Smørstadbrinken

 

18

Hans A. Opstadsvei og Peder Sivertsens vei

 

19

Saarela boligfelt

 

20

Saarela boligfelt    

 

21

Langs veikanten Lakselv bru – Hans A. Opstadsvei

 

22

Langs E6 Gjestgiveribakken - Banak, rundkjøringa

 

23

Øvre Smørstad - Klemetstadveien

 

24

Brennelv, Østerbotn, Caskil

 

 

Tips en venn Skriv ut