A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Julegate tre_500x281

Rådmannsutlysing, rullebanekutt, fylkeslegen og julegateåpning

Ordførers hjørne - Ukeslutt uke 48 2015

Sola har forlatt oss for de neste månedene, og vi går inn i ei tid med mange fasetter. Mørketid. Fargetid. Advent. Kjært barn har mange navn og jeg forbereder meg på ei hektisk tid frem mot budsjettbehandlinga som starter i formannskapet tirsdag 1. desember.

Mandag startet Helge Nicolaisen sitt virke som konstituert rådmann. Det er godt å ha en rådmann med bred erfaring når vi nå skal inn i innspurt på budsjettarbeid, i tillegg til at en del andre oppgaver skal løses. Derfor er jeg utrolig glad for å ha Helge med som en trygg styrmann ombord. Vi har lyst ut stillingen som rådmann, med søknadsfrist 16 desember. Jeg har hatt flere interessante henvendelser, og er opptatt av at vi finner en rådmann som passer til våre fremtidige utfordringer. Vi har valgt å kjøre prosessen selv, iallefall inntil vi ser hvordan søkertilfanget er. Først og fremst fordi vi tenker at vår nye rådmann ønsker å søke uten å bli headhuntet inn fra et rekrutteringsfirma.

Utlysingen til rådmannsstillingen finner du her.

Tidlig i uka fikk vi bekrefet at forsvaret sier nei til rullebanekutt på Banak. Bekreftelsen kom bare dager etter at vi var i møte med både forsvaret og Avinor i forrige uke. Svaret fra forsvaret er en viktig bekreftelse i prosessen for å sikre at storsamfunnet vil ta ut hele potensialet på Banak. For meg er det i tillegg en viktig bekreftelse på at det er viktig å være på og følge opp saker, samtidig som kontakten med media er viktig. I denne konkrete saken var NRK Finnmark en viktig medspiller, fordi de var på og fulgte opp både i radio og TV.

Les saken på Ifinnmark.no.

Mandag hadde jeg et hyggelig møte med Norske Lakseelver og Lakselv Grunneierforening om en av våre viktigste forybare ressurser. Jeg er imponert over det samarbeidet grunneierne i Lakselva har fått til, og måten de forvalter elva på. Egil Liberg er dedikert i sitt arbeid, og viser til gode resultater av et systematisk arbeid. Jeg er enig med tidliger eordfører Knut Roger Hanssen, når han sier at vi har tre "oppdrettsanlegg" i Porsanger - Lakselva, Børselva og stabburselva. Disse må vi ta godt vare på i miljø- og evighetsperspektiv. Laksefisket har blitt en viktig næring for oss, og da er det viktig med ansvarlig forvaltning og at vi sammen sørger for at det er liv laga også i fremtiden. Som en liten kuriositet ble jeg først i etterkant gjort kjent med hvor kjent Vegard Heggem er i fotballmiljøet med sin tilknytning til både Liverpool og Rosenborg. Som fotballmamma burde jeg nok visst bedre, så dette ble for meg en litt morsom tilfeldighet. Det er ikke hver dag jeg har møter med kjendiser av dette kaliberet.

Norske lakseelver.jpg

Torsdag hadde vi fylkeslegen på besøk. De er opptatt av at vi gjør jobben vår i forhold til lovkrav og regelverk, og denne gangen var det det barnefaglige som hadde fokus. Vi får meget gode tilbakmeldinger på den jobben som gjøres og at vi har systemene våre i orden. Samtidig er vår tilbakmelding til fylkeslegen og Bufetat at det er tilnærmet umulig å oppfylle alle krav som stilles til oss. Vi har ikke ressurser nok til å gjøre jobben vår tilfredsstillende. Samtidig må jeg presisere at vi har en organisasjon som strekker seg langt for å levere. Min bekymring nå er at akuttmottakene ser ut til å vedvare over lengere tid. De som er på Skoganvarre har vært der over en måned. Ifølge lovkrav skal de som forventes opphold lenger enn tre måneder ha helsesamtaler, norskopplæring og barnevernet skal følge opp ihht barnevernslovgivningen. Jeg finner det urimelig at staten på den ene siden oppfordrer til dugnad for å få kommuner til å stille opp, for i neste omgang å stille opp med pekefingeren og med krav om å levere tjenester fra dag en. Vi leverer, men har ikke mer ressurser enn å skulle sørge for en normaltilstand som for oss er en befolkning på ca 4000. Nå har vi nesten 400 ekstra som skal ha helsetjenester og opplæring, dette inkluderer de vi har bosatt. Nå må staten ta ansvar og sørge for at vi får gjort jobben vår på en skikkelig måte! Som ordfører gjør jeg Per Fuggelis ord til mine: Vi leverer etter de ressursene vi har tilgjengelig - og det vi gjør er godt nok!

Les mitt debattinnlegg på nordnorskdebatt.no.

Fredag inviterte jeg meg inn på rådmannens faste møte med tillitsvalgte, fordi jeg mener trepartssamarbeidet er viktig. Det er et fundament for at den norske modellen fungerer så godt, og da tror jeg det er viktig at også politisk ledelse deltar i dette samarbeidet lokalt.  Vi har mange utfordringer og står i en viktig omstillingsprosess, og jeg er sikker på at vi finner de beste løsningene sammen. Gjensidig informasjon gir bedre forståelse, og da er det ekstra viktig at vi snakker sammen. Jeg håper dette vil bli et konstruktivt samarbeid som skal berede grunn for enda bedre beslutninger i fremtiden.

Uka ble avrundet med en utrolig hyggelig og stemningsfull julegateåpning. Ei flott julefuru ble tent på torget i Lakselv. Porsanger IL sine gutter som skal til Norway cup disket opp med kafé og aktiviteter på torget. Helland Marketing har sammen med handelsstanden slått på stortromma igjen med Dollardager. Jeg traff også på Kurt Roger Pedersen som fraktet selveste julenissen til torgs med hest og slede. Lakselv musikkorps spilte julesanger og små og store gikk rundt treet, mens Lakselv Blandakor stilte opp med konsert på Kafé Blå.

Julegate mix.jpg

Tips en venn Skriv ut