A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsangerne

Budsjett, eldreråd, ungdomsråd, småbarnstreff, og næringshage

Ordførers hjørne - Ukeslutt uke 50 2015

Nyhetsbildet denne uka har vært preget av fylkestingets møte, der behandling av budsjett som alltid var et hett tema. Lakselv videregående skole var nevnt med mulige endringer i saksutredningen til fylkesrådmannen. I tillegg lå det inne forslag om å kutte tilskuddet på 1,9 mill til hybelbygget.

Det er alltid spennende når budsjettforhandlingene går, og denne gangen gikk det heldigvis bra. Hverken skolen eller hybelbygget ble rørt. Jeg har i etterkant skjønt at min bestilling til rådmannen om å utrede etableringen av et omsorgssenter for å bosette enslige mindreårige (EMA) neste år ble diskutert. Noen mener også at det satte tilskuddet fra fylkeskommunen på spill. Jeg har tett dialog med fylkesordfører Runar Sjåstad, og jeg ser at timingen på utspillet var dårlig, men mener likevel det er riktig å vurdere flere løsniger for å sikre drifta av hybelbygget for fremtida. 

Det er nemlig slik at det vil bli diskusjoner rundt skolestruktur i fremtida, mest av alt fordi det blir færre elever til å fylle plassene. Vi vet derfor ikke hva fremtida bringer for Lakselv videregående skole, og om tilskuddet til elevhyblene vil være der i et langsiktig perspektiv. Når vi i tillegg har fått avdekket at kostnadene til Porsanger kommune til drift av hybelbygget er høyere enn først anslått, er det riktig å vurdere alternative måter å løse oppdraget på. Å øke husleia til elevene er ikke aktuelt, da den allerede er 4000 kroner. Det går en smertegrense for hva en skoleelev kan betale.

Kommunestyret har vedtatt å bosette inntil 25 flyktninger som har fått innvilget opphold de neste årene. Vi mangeler både boliger og tomter, så det er krevende å møte dette. Når vi da vet at mange enslige mindreårige står på vent for å bli bosatt, og mange av disse er i aldersgruppen som naturlig kan passe inn i hybelhuset, mener jeg det er riktig å vurdere om vi kan etablere et omsorgssenter eller bosette i aldersgruppen 15 - 18 år, med en avdeling på en av seksjonene, dvs ta i bruk 7 - 8 hybler. Fortsatt vll majoriteten av hybler være tilgjengelig for borteboende elever fra kommunene rundt oss. Kurssenteret på PIAS kan være et annet alternativ for bosetting av EMA, og for noen kan det kanskje være aktuelt å bosettes i fosterhjem, dersom noen familier er klare for det.

Les NRK-sak (13.10) om behovet for bosetting av EMA her.

Noen vil helt sikkert mene at dette er defensiv tenking, at jeg har gitt opp Lakselv videregående skole. Langt ifra! Vi har et meget godt tilbud på videregående skole i Lakselv, og nettopp derfor tenker jeg det kan være en vinn-vinn å bosetter EMA. Det vil både sikre flere elever til skolen og gi oss et godt tilskudd til rekruttering av fagfolk både til kommunen og nærinsglivet. Porsanger kommune har gode erfaringer med tidligere bosetting av EMA. Lakselv videregående skole har høy gjennomføringsgrad, noe som både kan tilskrives god faglig kvalitet, men også den innsatsen de gjør for å legge til rette for at elevene trives her. Det tror jeg mange av våre gjesteelever fra kommunene rundt kan skrive under på. Jeg kommer selvsagt til å jobbe på lag med skolen for å sikre et godt videregående skoletilbud i Lakselv!

Ungdomsråd og eldreråd.jpg

Torsdag var den store møtedagen, der både eldreråd og ungdsomsråd ble konstituert. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne måtte utsette pga manglende deltakelse. Aina Hanssen fortsetter som leder i eldrerådet med Hugo Straumsnes som nestleder. Kristian Pedersen ble valgt som ny leder i ungdomsrådet, med Anette Myrheim som nestleder. Jeg ønsker rådene lykke til m sitt arbeid, og ser frem til kosntruktive og gode innspill.

Småbarnstreff.jpg

Annenhver onsdag er det småbarnstreff på kantina på rådhuset. Dette er et hyggelig innslag for oss som er på huset. Jeg traff to av de som bruker tilbudet, Terese og Ulrik, Iselin og Elias. Vanligvis er de flere som møtes, og de kunne fortelle meg at dette er et viktig møtested for å komme seg ut og være sosial og bli kjent med andre i samme situasjon. Av egen erfaring vet jeg også at de bekjentskaper som knyttes i småbarnstida kan bli til langvarige vennskap.

SIVA har denne uka bekreftet at de er med på etableringen av Sápmi Næringshage, dersom Finnmark fylkeskommune og eierkommune er med. Porsanger kommune behandler saken på kommunestyremøtet den 17. desember.

Les mer om Sápmi Næringshage og SIVA

NTL Forsvaret v/Tom Rune Klemetsen og Nils Gunnar Korsvik, stakk innom kontoret mitt onsdag for en prat rundt langtidsmeldinga som det nå jobbes med. Gjensidig informasjon om prosessen var nyttig for begge parter. I denne saken må alle partier og organisasjoner jobbe sammen for å sikre en best mulig uttelling når forsvaret etter all sannsynlighet kommer til å øke aktiviteten i Finnmark og Porsanger. 

Abanti og LilleLi'.jpg

Lørdag var aktivitetsnivået i Lakselv på topp. Samisk språksenter inviterte til språkkafé, i tillegg hadde de besøk av Abanti Design og LilleLi's smykker. Jeg rakk innom en kort tur før det bar videre til futsal-turnering i sportshallen. Husflidslaget hadde også åpen kafe og salg av gaver, og jeg er nokså sikker på at de fleste kunne finne noe trivelig å gjøre i hele kommune vår i går.

Futsal.jpg

Porsangerne satte an tonen og ga oss en time med vakker julesang i Lakselv kirke, og de leverer som vanlig i ypperste klasse. Sang berører, det setter i gang følelser, og i går tror jeg de fleste både kjente på glede, vemod og godfølelsen. Tusen takk til alle dere som møtes time etter time med øving gjennom året for å glede folkesjela i Porsanger. Dette er en takk også til alle de andre frivillige som står på gjennom året, Lakselv Blandakor, Kirkekoret og Lakselv Musikkorps. I fare for å glemme noen, stopper jeg med å nevne Lakselv kirke som onsdag inviterte til Julespill. Dessverre er det slik at ordføreren bare er en, så det er vanskelig å rekke overalt. Derfor har jeg heller ikke bilder fra alle de flotte arrangementene som skjer rundt forbi.

12369823_10153773982091873_43715863_o_500x500.jpg

Neste uke er innspurten før jul, med formannskap og planutvalgsmøte tirsdag og kommunestyremøte torsdag. Jeg tar på meg "råskinndressen" etter anbefaling fra fungerende rådmann Helge Nicolaisen. Jeg minner også om fristen for å søke rådmannstillingen som er onsdag 16.12. 

Utlysingsteksten finner du her, sammen med ledige stillinger som lærer og sykepleier. Tips gjerne de du kjenner som har kvalifikasjoner og lyst til å søke jobbe i Porsanger!

 

Tips en venn Skriv ut