A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Ferdigmerket skuterløype

Oppdatert 16.04.2019

Snøscooterløyper

Status for Porsanger kommunes snøskuterløyper:

De siste dagenes mildvær har ført til mye snøsmelting og overflatevann i Porsanger kommune. Vi ber dere kjøre ekstra varsomt og hensynsfullt da snøforholdene kan variere. Enkelte løyper i kommunen er nå midlertidig stengte, og flere kommer til å stenges/stenges midlertidig før 04.05.2019.

 

Tabellen nedenfor oppdateres derfor fortløpende. 

Følgende vann er foreløpig ikke åpnet for rasting jf. forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark:

  • Leaktojávri 
  • Gorbovuonjávri 
  • Coalbmejávri 
  • Vuolitjávri/Nedrevann 

                                                            

Løype nr. Løypenavn Status
1 Fra Nedre Eidevann til Tverrusselva Åpen
1 Fra Olderfjord til løype 4 Åpen
1 Fra Olderfjord til Rággevárjávrrit med sideløype til Smørfjord, sideløype til Luomojávrrit og sideløype til nedre Eidrevann Åpen
2 Fra Tverrusselva til Stuevann Åpen
3 Fra Háhttirjohka/Hatter (bru E6) til Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet Åpen
4  Fra Olderfjord til kommunegrensa mot Kvalsund kommune v/Gussasáiva Åpen
5 Fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri  Åpen
6 Fra Kistrand fram til Øvre og Nedre Fransvann Åpen
6 Sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal Åpen
7 Fra Indre Billefjord til Ruvžajávri (løype nr. 4) m/sideløype: Ruvžajohka til Buoidejávri (løype nr. 10).  Åpen
8 Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi Åpen
9 Fra Goarahatjávri til løype 10 Åpen
10 Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4) Åpen
11 Fra Ikkaldas over Čoalbmejávri Åpen
12 Fra Stabbursnes camping til løype 11 Åpen
13 Fra Klemetstad til løype 14 Åpen
13B Fra Pahđanmukka til Uhca Vuođđojávri m/sideløype fra Ekornbakken Åpen
13B Fra Klemetstad til kryss sideløype 13B ved Rivgojávri Åpen
14 Fra Gaggavann til Čiekŋalisjávri  Åpen
14 Fra kommunegrensa Alta og fram til Čiekŋalisjávri  Åpen
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Vánšjohka (løype 20) med sideløype Gaggavann – hyttefelt Gagga Åpen
15 Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Åpen
15 Fra Brennelvbru til Stuevann. Åpen
15 Fra Stohpojávri (løype 17) mot Hálkavárri til løype 14 Åpen
16 Fra Porsangmoen til løype 17 Åpen
17 Fra Stuevann til Gaggavann (løype 14) Åpen
18 Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann Åpen
19 Fra Lávkajávri/E6 til løype 14 Åpen
     
     
20  Fra Časkilbekk til Suolojávri (Holmvann 408) og sideløypene: Justinjávri - Goadjinjávri - Suoidnejávri (Grasvann) Åpen
21 Fra Čáhppiljohka til Luonjoski  Stengt
21 Fra Luonjoski til løype 20 Åpen
22 Fra Børselv bru til Luonjoski Åpen
23 Fra Ytre Kjæs over Kjæsvannet til kommunegrensa Lebesby Åpen
23 Fra Ringveien i Børselv til løype 27, med sideløype til Vuolimusjávri. Åpen
24 Fra Mårnes til løype 23 Åpen
25 Fra Ytre Leirpollen til løype 23 Åpen
26 Fra Indre Brenna til Stuorra Áilegasjávri/Storvannet Åpen
26 Over Stuorra Áilegasjávri/Storvannet Åpen
27 Fra Ytre Brenna til løype 23 Åpen
28 Fra Styrnes til vestenden av Kjæsvannet (løype 23) Åpen
29 Fra Børselv bru til løype 30 m/sideløype til Silffarjávrrit (Silfarvann) Åpen
30 Fra RV98 v/Lápparjávrrit til Čuđenjoasjávrrit Åpen

 

 

Kart over snøskuterløyper i Porsanger.

Om rasting på vann

Sikker kjøring med snøscooter.

Tips en venn Skriv ut