A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Utlysning av midler til samiske språktiltak

Porsanger kommune har satt av midler til samisk språkutvikling som tildeles etter søknad.

1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk i Porsanger.

2. Hvem kan søke
Lag, foreninger selskaper og kommunale virksomheter.

3. Søknad
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende kostnadsoverslag. Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.

4. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12.17.

Søknad sendes: Porsanger kommune, Rådhuset, boks 400, 9712 Lakselv eller epost.

Søknadsfrist er 02.05.17.
-

Porsáŋgu gielda lea várren ruđaid sámegiela ovdánahttimii. Ruđat juolluduvvot ohcamušaid vuođul.

1. Ulbmil
Ruđat sáhttet juolluduvvot doaimmaide mat ovdánahttet sámegiela Porsáŋggus.

2. Geat sáhttet ohcat
Searvvit, ovttastusat, fitnodagat ja gielddalaš doaimmahusat.

3. Ohcamuš
Ohcamušas galgá leat doaibmačilgehus oktan gollomeroštallamiin. Ruhta juolluduvvo prošeavttaide, ii ge dábálaš dollui.

4. Raporteren ja máksin
Juolluduvvon ruhta mákso raportta ja dasa guoski goluid duođaštusaid vuođul. Raporta ja máksinávžžuhus sáddejuvvo gildii ovdal 31.12.17.

Ohcamuš sáddejuvvo: Porsáŋgu gielda, Ráđđeviessu, boksa 400 9712 Leavdnja dahje e-poastta bokte.

Ohcanáigemearri: 02.05.17

Tips en venn Skriv ut