A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høring - Bredbåndutbygging i Porsanger kommune, Ytre Kjerringvik til Kjæs

Høring - Bredbåndutbygging i Porsanger kommune, Ytre Kjerringvik til Kjæs

Porsanger kommune har siden 2013 arbeidet med å øke tilgjengeligheten på digital kommunikasjon (Bredbånd) for kommunens innbyggere, bedrifter og offentlige institusjoner.

I dagens samfunn baserer store deler av Porsanger kommunes og det offentliges, tjenestetilbud seg på at kommunens innbyggerne har tilgang til Internett via bredbånd. Tilgang til bredbånd i nord-østre del av Porsanger kommune er i dag utilfredsstillende, med lav kapasitet, og lav tilgjengelighet.

Prioriterte områder i Porsanger kommune vil være områder hvor det ikke allerede er igangsatt bredbåndsutbygginger.

  • Fra Gálgoluokta – Kalkulahti – Ytre Kjerringvik til og med Stuorraklubbu – Klupu – Storklubben
  • Fra Biesaidgohppi – Piesankoppa – Ytre Leirpollen til og med Dážagieddi – Keisi – Kjæs

Høringsfrist
Frist for innspill: 15. juni 2019 klokken 15:00

Innspill til høringen skal sendes på e-post til postmottak@porsanger.kommune.no – og skal merkes "Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2019". Høringen kunngjøres kun på Porsanger kommunes hjemmeside.

For nærmere informasjon, ta kontakt med: Porsanger kommune, IT-ansvarlig Jan-Ove Pedersen på telefon: 48181919 eller e-post: jan-ove.pedersen@porsanger.kommune.no

Om tilskuddsordningen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset, og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene. Regjeringen har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og fylkeskommunene i oppgave å administrere tilskuddsordningen. Kommuner og fylkeskommuner stå som ansvarlig søker og kan søke innen fristen som er satt til 19. Juni 2019.

Vurderingskriterier
Kriteriene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet legger til grunn for vurdering av søknaden er:

  • Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbyggingen er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

 

 

Vedlegg

Høringsdokument Vedlegg 1 - Østre Porsanger Pyssyjoki til Dážagieddi.pdf

Høringsdokument Vedlegg 2 - Gálgoluokta - Gieddi.pdf

Høringsdokument Vedlegg 3 - Movronnjárga - Stuorraklubbu.pdf

Høringsdokument Vedlegg 4 - Biesaidgohppi.pdf

Høringsdokument Vedlegg 5 - Breannjá - Čoarvenjárga.pdf

Høringsdokument Vedlegg 6 - Guhkesrohtu - Dážagieddi.pdf

Tips en venn Skriv ut