A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kirkeveien 23

19. desember 2018 - 06. februar 2019

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 13.12.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkeveien boligområde datert 16.11.2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 13.12.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkeveien 23 datert 16.11.2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. 

Forslagsstiller er Porsanger boligstiftelse. Planens intensjon er å øke tilbudet av sentrumsnære leiligheter i Lakselv. Planen har videre som formål å utnytte kapasiteten i eksisterende boligområde ved økt utnyttingsgrad av tomtearealet. Forslagsstiller har til hensikt benytte boligene til utleie. Eiendommen med adresse Kirkeveien 23 har i dag lav utnyttelse og omfatter også et leilighetsbygg i dårlig forfatning. I samråd med forslagsstiller har Porsanger kommune selv innarbeidet enkelte endringer/justeringer av planforslaget i forbindelse med plangjennomgang. Blant annet er løsning for offentlig gangvei endret.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 7 uker. Du finner mer informasjon om planen i lenkene under.

Planforslagene er også lagt ut ved kommunens servicekontor på rådhuset i Lakselv.

Saksdokumenter:

Du kan si din mening om planen her.

Du kan også sende inn høringsuttalelse på epost til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.
 
Frist for å komme med uttalelse er den 6. februar 2019.

Tips en venn Skriv ut