A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Utsikten

Ordførers hjørne - Ukeslutt #6 2019

Jeg vil starte denne ukeslutten med en presisering. På grunn av det dårlige regnskapsresultatet har snuhavn og SeaWalk blitt satt på dagsorden i Porsanger.

Ingressfoto: Utsikt fra hyttetrappa fredag kveld. Vi går mot lysere tider!

Om snuhavn og SeaWalk

I neste uke deltar Midnight Sun Tourist Service og Visit Nordkapp på cruise-messe i Miami, med mål om å selge inn Lakselv havn som ny destinasjon. Porsanger kommune har tildelt 100.000 i 2019 og 2020 i utviklingstilskudd til et prosjekt for markedsføring og visningstur av Lakselv havn. Innovasjon Norge har støttet prosjektet med mer enn en million kroner og Nordkappregionen havn har gått inn med samme beløp som oss.

Jeg er bekymret for at det kan være skapt tvil blant mulige kunder i forhold til om vi kommer til å selge SeaWalken. Dette med bakgrunn i tilbakemelding fra Nordkappregionen havn, som drifter havna for oss. Bakgrunnen for dette er overskriftene etter debatten om kommuneøkonomi, der vi ble utfordret på snuhavn/SeaWalk.

I min tilbakemelding til Leif Gustav, Marianne og Henriette, har jeg vært tydelig på at det ikke er aktuelt for oss å selge SeaWalken. Vi forbereder oss og er klare for å ta imot cruiseskip og turister i årene som kommer, sammen med Nordkappregion havn.

Når saken om salg har kommet opp i media, er det fordi vi alle er utålmodige og ønsker å se resultater. Både varaordfører Jonas og jeg har sagt er at dersom vi ikke ser resultater og får anløp i løpet av de 3 – 4 neste årene, må vi vurdere saken på nytt. Men det er altså ikke aktuelt nå og de nærmeste årene.

Rederiene fanger opp overskriftene, og vi har ikke råd til en opprivende debatt om snuhavn og SeaWalk nå. Jeg vil derfor be alle de politiske partiene i Porsanger og media om å hjelpe til med å ivareta Porsangers interesser for å få solgt cruise- og snuhavnanløp.

Porsanger er en ny destinasjon, og det tar tid å bygge en synlig profil og produkter. Vi jobber med destinasjonsprosjektet vårt, sammen med Karasjok, og har tre stammers møte, det samiske og det gode vertskap som sentrale fokusområder. I løpet av våren vil vi ha klar vår merkevarestrategi og plan for destinasjonsutviklingen fremover.

Formannskap og kommuneøkonomi

Torsdag 28. mars var det formannskap, der rådmannen blant annet la frem budsjettregulering 1, med varsel om at arbeidet fortsetter inn mot budsjettregulering 2 i juni. Denne uka gikk det ut et brev til kommunestyret om økte inntekter for ressurskrevende brukere. Det gir oss et bedre utgangspunkt for den økonomiske omstillingen vi står i, men er langt fra nok til å snu kommuneskuta.

Vi har allerede igangsatt og vedtatt et omstillingsarbeid gjennom budsjettet for 2019 og økonomiplanperioden 2019 – 2022. Det pågår også et arbeid på digitalisering og endring av arbeidsprosesser. Når jeg tidligere har sagt at det vil bli færre ansatte i Porsanger kommune, tenker ikke jeg primært at det vil komme til oppsigelser. Men ved naturlig avgang og innføring av nye metoder for tjenesteleveransene våre, er det et mål at det skal gi resultater i form av færre mennesker til å utføre en del oppgaver. Dette er nødvendig for å sikre at vi har nok hender og hoder til å utføre oppgaver innen helse og oppvekst i årene som kommer.  

Se protokollen fra formannskapet her.

Arbeidsmøte kommuneplan

I forbindelse med kommuneplanarbeidet har formannskapet, som er styringsgruppe, gjennomført flere arbeidsmøter som omhandler visjon og satsingsområder, samt innspill til arealstrategiene. Referatene er lagt til kommunestyret 11. april som referatsak.

Referatet fra arbeidsmøtene vil bli satt opp som referatsak til kommunestyret.

Fagbrevutdeling

Torsdag 28. mars var det igjen tid for utdeling av fagbrev. Det ble som alltid både hyggelig og høytidelig. Christian Johansen stod for årets kulturinnslag, med nydelig vokal og gitarspill av Metallica låten Nothing else matters.

Christian Johansen.jpg

20 kandidater har bestått fagprøven i 2018, innen 13 ulike fagområder. Ikke alle hadde anledning til å møte til den formelle utdelingen, men mange var til stede med familie og veiledere. Det setter jeg stor pris på, tusen takk til alle som kom!

Takk også til Lakselv videregående skole og Opplæringskontoret, som også var til stede og bidro med sitt til en ellers flott markering rigget til av flinke folk på rådhuset.

Kompetanse er en bedrifts viktigste ressurs, og vi har til fulle bevisste og flinke bedrifter som følger opp og utdanner sine egne fagarbeidere. I Porsanger nådde vi i 2018 målet om 8 lærlinger, og min ambisjon er at trykket må holdes oppe. Å rekruttere og beholde fagarbeidere er noe av det viktigste vi gjør for fremtiden. Det må vi ha fokus på i det videre arbeidet med rekruttering og stabilisering av arbeidskraft.

Fagbrev.jpg

Gratulerer og lykke til alle sammen.

Unge Øyne UB

Mandag denne uka møtte jeg ungdommene i ungdomsbedriften Unge Øyne UB. Jeg setter stor pris på denne type møter og engasjement, fordi vi trenger ungdommer som er nysgjerrige og ønsker å teste ut ideene sine.

20190401_204056_960x760.jpg

Unge øyne UB har vært en reise i utholdenhet og kunnskap for Sindre, Mette og Karl Martin. De har lagt ned utallige timer med arbeid, og vant blant annet prisen for "Beste sosiale entreprenør" og gullbillett til NM i ungdomsbedrift på Lillestrøm senere i april.

Som en motivasjon til å stå på videre, kjøpte jeg inn 10 eksemplarer av boka "Se meg, forstå meg". De skal doneres til avdelingene våre på helse for å skape synlighet for dette flotte verktøyet som kan brukes til å gi mennesker som trenger det en bedre hverdag fordi hjelperne deres får innsikt i viktig informasjon om den enkelte.

Jeg ønsker Unge Øyne UB lykke til på NM i Lillestrøm, og oppfordrer de til å stå på videre. Vi trenger gründere som dem, med kreative hoder og hjertet på rett plass. De har en forretningside som kan nå langt - hvis de vil : )

Lederutvikling i Porsanger kommune

Fredag var jeg vitne til en svært aktiv og kunnskapsrik dag på rådhuset. Jeg møtte ledere i eksamensmodus etter det de beskriver som et utfordrende, men knallbra studie i ledelse. Rundt 30 ledere på sektor- og avdelingsnivå har deltatt med mål om trygge, gode ledere i omstillingsarbeid. Med studiepoeng i bagasjen bygges både laget og den enkeltes kompetanse. Det er gull verdt og avgjørende for en kommune i omstilling av både økonomi og arbeidsprosesser å ha kompetente, trygge og gode ledere.

Folkehelse

Folkehelse stod på dagsorden etter lunsj, med besøk av folkehelsekoordinatoren og kommunelege i Hammerfest. De orienterte om hvordan de på tvers av sektorer jobber med folkehelse for ansatte på tvers av avdelinger. Vi er godt i gang med arbeidet i Porsanger, og jeg gleder meg til å følge dette videre.

Folkehelse_960x467.jpg

For å lykkes i fremtiden må vi som kommune satse på forebygging og tilrettelegging for en god folkehelse. Da er vi avhengig av at alle sektorer og avdelinger tar sin del av ansvaret, og tenker forebygging og folkehelse som en del av sitt virke. Jeg er utrolig glad for at vi omsider er i gang med å tenke helhetlig rundt dette, og at vi kom med i folkehelseprosjektet til fylkeskommunen. Det var på høy tid.  

Vest-Finnmark regionråd

Onsdag og torsdag 3. og 4. april deltok jeg på møte i Vest-Finnmark regionråd. Her fikk vi blant annet en orientering om Nussir og en ringvirkningsanalyse som er gjort på Havbruk. I tillegg fikk vi støtte fra regionrådet på vår uttalelse til statlige beslutningsmyndigheter om Lakselv Trafikkstasjon. Å være del av et større fellesskap er viktig for samfunnsbyggingen i hele regionen.

Utfyllende informasjon om disse sakene, protokoller fra møtene og andre uttalelser finner du på Vest-Finnmark regionråd sine sider.  

Vannområde Midt-Finnmark

Fredag 5. april hadde styringsgruppa i prosjekt Vannområde Midt-Finnmark møte. Prosjektet er et samarbeid mellom Måsøy, Nordkapp, Lebesby og Porsanger, med prosjektledelsen lokalisert til Porsanger. Julianne Netteland har jobbet i prosjektet siden i sommer, og du finner mer informasjon på Facebook-sida til Vannområde Midt-Finnmark.

Blant annet ligger det ute en sak til høring hos Finnmark fylkeskommunes, som holder på med et overordnet arbeid med planprogram og hovedutfordringer for vannområdene våre.

Følg med Vannområde Midt-Finnmark på Facebook. 

Møte med partilederne

Tirsdag hadde jeg invitert partilederne til møte for å drøfte muligheten for å bli enige om noen felles knagger å henge økonomiarbeidet fremover på. For å komme ut av den krevende økonomiske situasjonen Porsanger har stått i over mange år, må vi få til en omforent strategi mellom de politiske partiene for å unngå at vi havner i uføret gang på gang.

Det hersker nok liten tvil om at det er utfordrende å få til forutsigbare rammer for dette arbeidet, all den tid ingen partier har et forpliktende flertall. Det ble en grei meningsutveksling mellom de fremmøtte representantene fra TLP, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Så gjenstår det å se om en klarer å bli enige om en felles handlingsregel og mulige andre kjøreregler for budsjettarbeidet fremover.

Åpent møte ordfører

Mandag inviterte jeg for andre gang til åpent møte med ordfører. Denne gangen var tema veien gjennom leiren på Porsangmoen, som mange er fortvilet over ikke å kunne bruke. Jeg har også fått andre henvendelser om dette, og noen mener nok at jeg har makt og innflytelse til å ordne en løsning. Saken er nok mer kompleks enn som så.

Det er forsvaret som disponerer området, og vurderer hvilke restriksjoner de må ha. De har vurdert det slik at de av sikkerhetsmessige årsaker ikke ønsker utstrakt sivil trafikk gjennom området. De vil tilrettelegge for at sivile kommer inn i området, både sommer og vinter.

I vinter har de laget en alternativ trase fra velferden og langs gjerdet inn til Ikkas. I og med at oppstarten kom i januar, har det vært umulig å få til en permanent omlegging av scooterløypene. Dette arbeidet er imidlertid igangsatt, og løypene er nå ute på høring, med en plan om endelig behandling mot slutten av året.

Annet

Jeg har tenkt mye på skrivetolkenes arbeidsvilkår etter at jeg var på årsmøtet til HLF Finnmark. Jeg bestemte meg derfor for å skrive brev til Arbeids- og sosialministeren og Barne- og familieministeren for å gjøre dem oppmerksom på dette.

Jeg har ikke fått svar, men brevet kan du lese her.

Jeg var også som snarest innom det åpne møtet Ungdom i Fokus mandag, som hadde workshop på ulike ungdomsaktiviteter. Det skjer mye bra i prosjekt Ungdom i Fokus, og det beste er at ungdommen selv definerer hva de vil og hvordan de skal få det til.

Neste uke

Mandag: Besøk av forsvarsministeren. Onsdag: Kaffemøte med tillitsvalgte i Porsanger kommune og arbeidsmøte kommuneplan. Torsdag: Kommunestyre.

Da gjenstår å ønske alle ei strålende siste arbeidsuke før påskeuka setter inn :)

Tips en venn Skriv ut