A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Porsanger kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med SRP utvikling AS

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Kirkegårdsveien boligområde

Utbyggingsavtalen gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur iht. Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde, vedtatt av Porsanger kommunestyre den 18.10.2018. Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplanen, jfr planens bestemmelse § 6.1.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av formannskapet.

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes til Porsanger kommune via følgende skjema: klikk her

Merknad kan også sendes på epost til Postmottak@porsanger.kommune.no eller per post til Porsanger kommune, postboks 400 rådhuset, 9712 Lakselv. Brev merkes med saksnummer 18/977

Merknadsfrist: 8. juli 2019

Dokumenter:
Framforhandlet avtale: klikk her
Bilag I - VVA-anlegg: klikk her
Bilag II - plankart: klikk her
Bilag III - Beskrivelse av mulige endringer i plan: klikk her

ArealplanID: 2017001
Lenke til gjeldende plandokumenter: klikk her

Avtalen legges også ut til offentlig ettersyn på kommunens servicekontor

Tips en venn Skriv ut