Åpning av skuterløype 11 og 12

Åpning av skuterløype 11 og 12 fra og med 28 april

Fylkesmannen har vedtatt å åpne skuterløype 11 og 12, samt varsler om at løypen kan stenges på kort varsel.

Skuterløype 11 og 12 åpnes igjen for motorisertferdsel. Fylkesmannen informerer også om at løypene kan stenges på kortvarsel om det kommer reinflokker inn i området som skal flyttes igjennom området. 

 

Les mer om dette her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: Reinvettreglene på Fylkesmannens Facebookside