Du finner de fleste aktuelle boliger til salgs på Finn.no

Porsanger boligstiftelse leier primært ut boliger til kommunens ansatte og vanskeligstilte. De kan ha boliger for utleie til andre i kortere perioder.

Andre måter å komme i kontakt med utleiere på er å følge med på Oppslagstavla i Porsanger på Facebook.

De lokale entreprenørene Sentrumsboliger AS og Arctic Entreprenør bygger for tiden leiligheter for salg. I tillegg har Finnmark Byggservice leiligheter for salg. 

Låne- og tilskuddsordninger

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Søknad om startlån skal sendes kommunen eller bydelen du bor i.

Les mer på husbanken.no