Kommunevåpen Porsanger kommune

Båndtvang for hund

Porsanger kommune minner om båndtvang for hund i perioden 1. april til og med 30. oktober. Dette gjelder også for Brennelvneset og Seinesmoen.

Hundehold er regulert i lov om hundehold. I følge loven skal i tiden fra og med 1. april til og med 20. august en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Porsanger kommune har også en kommunal forskrift for hundehold. I følge denne forskriften er det båndtvang fra 1.april til 30.oktober. I tillegg er det gjennom hele året båndtvang i sentrum, i boligfelt, på idrettsanlegg, i lysløyper, i utmark der bufe beiter og på kirkegårder. For å lese hele forskriften klikk her.

Unntatt fra bestemmelser om båndtvang er i følge kommunal forskrift i Porsanger: hunder i tjeneste eller under organisert trening og hunder som i følge med eier eller besitter benyttes under lovlig jakt eller jakthundtrening. Fram til 25. september skal det fortsatt være forbud mot bruk av løs jakthund i beiteområdet Časkil-Lavttevárri-Rohči.

I et mindre område innenfor skytefeltet i Lemmivaare er det åpnet opp for treningsområde for fuglehund fra 15.juli. Se kart over dette området her. Her gjelder spesielle bestemmelser. Les disse her.

Båndtvang skal i følge hundeloven bla sikre at ikke hunder kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Skader på sau, lam og rein forårsaket av løse hunder er blitt ett økende problem, også i Porsanger kommune. Dette kommer som en ekstra belastning på næringen som også har store rovdyrtap. I tillegg er det viktig å merke seg at løse hunder vil ha en negativ innvirkning på ulike viltarter som f.eks. fugler som ligger på reir.

Porsanger kommune kan også informere om at det nå er laget ferdig en handlingsplan for grågås. I handlingsplanen er bla. ytre del av Seinesmoen avsatt til friområde for grågås. I dette friområde er det ønskelig at grågåsa skal få være i fred og ikke skremmes av løse hunder.

Tips en venn Skriv ut