Barnehagetilbudet i Porsanger består av både kommunale, private barnehager og familiebarnehage.

Kommunen har tre kommunale barnehager, to i Lakselv og en i Indre Billefjord. Porsanger kommune er trekulturell, og i barnehagene er dette synlig. I Lakselv sentrum har Ájanas barnehage samisk som dagligspråk og legger vekt på samisk kultur i hverdagen. Bærtua barnehage på Saarela har både kvensk og samisk avdelinger i tillegg til avdelinger med norsk som hovedspråk. Billefjord sjøsamiske barnehage har spesiell fokus på sjøsamisk kultur.

Du finner en oversikt over alle barnehagene i menyen.

Her kan du søke om barnehageplass.

Les mer i tjenestebeskrivelsen.

Les om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling.

barnehagefakta.no kan du søke opp barnehager, og finne oversikt over barnehager i kommunen. Barnehagefakta oppdateres årlig, med tall som barnehagene selv rapporterer inn i årsmeldingsskjemaet.