A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Borgerundersøkelsen

Resultat fra borgerundersøkelsen fra desember 2017

Borgerundersøkelse for Porsanger

Sentio har gjennomført borgerundersøkelse for Porsanger kommune hvor om lag 300 innbyggere fra Porsanger har deltatt. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i november og desember i fjor i forbindelse med kommunens pågående samfunnsplanarbeid. 

Spørreundersøkelsen gir oss nyttig informasjon om hvordan innbyggerne i kommunen opplever kommunen vår. Undersøkelsen viser blant annet at Porsanger kommunes innbyggere er godt fornøyd med å bo og leve i Porsanger. Samtidig påpeker svarene at det er rom for forbedringer innenfor kommunens tjenesteyting. Med ny kunnskap om innbyggernes meninger blir kommunen mer målrettet i arbeidet med å bedre legge til rette for fortsatt gode liv i Porsanger.    

Last ned borgerundersøkelsen her: Borgerundersøkelse Porsanger