Hjem»Planportal»Andre planer A - Å

Andre planer A - Å

Vedtatt av kommunestyret 3.5.2018

Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028

Boligpolitisk handlingsplan
Vedtatt av kommunestyret 23.3.2017

Landbruksplan 2017-2024

Ingress Landbruksplan
Vedtatt i kommunestyret 16.6.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan