Rica Hotels guossohit Porsáŋggu lábbá

8 iešguđet Rica Hotels birra riikka fállet 25.09.2007 rájes báikkálaš borramušaid. Rica Hotel Alta guossoha Porsáŋggu ráhkaduvvon lábbáčoarbeali ja ertega.

Økt etterspørsel fra hotellgjester har ført til at stadig flere aktører i reiselivet ser behovet for å satse på norsk kvalitetsmat.

"Lokalmat på Menyen" er et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, KSL Matmerk, Innovasjon Norge og Rica Hotels. Prosjektet vil styrke det gastronomiske særpreget hos Rica Hotels med å forankre det enda sterkere i den norske matkulturen og samtidig bidra til utvikling og vekst av småskalaprodusenter, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Lokal produsent/leverandør i Porsanger er  En smak av Porsanger.

 Les mer på sidene til landbruks- og matdepartementet.

Fakta og produktliste pr hotell  ”Lokal Mat på Menyen”  

Tips en venn Skriv ut