Alle snøskuterløyper i Porsanger kommune er stengt.

 

Løypeoversikt

Nr. Løypenavn Status
1 Fra Olderfjord til Gárdevárri med sideløype til Smørfjord Stengt
1 Fra Stuorra Gárjiljávri via nedre Eidevann til kommunegrense Hammerfest Stengt
1

Fra Gárdevárri til kommunegrense Nordkapp og sideløype til kommunegrense Måsøy

Stengt

2 Fra Tverrusselva til Njárgajávri Stengt
3 Fra Háhttirjohka/Hatter (bru E6) til
Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet
Stengt
4

Fra Olderfjord til kommunegrense Hammerfest

Stengt
5 Fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri Stengt
6 Fra Kistrand fram til løype 4 (Øvre og Nedre Fransvann) Stengt
6 Sideløype fra Syvvannan til Vuolmmašluoppal Stengt
7 Fra Indre Billefjord over Ruvžajávri
til løype nr. 4, m/sideløype:
Ruvžajohka til
Buoidejávri (løype nr. 10). 
Stengt
8 Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi Stengt
9 Fra Goarahatjávri til løype 10 Stengt
10 Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4) Stengt
11 Fra Ikkaldas til løypekryss l øype 4 ved Coalbmejávri Stengt
12 Fra Stabbursnes camping til løype 11 Stengt
13 Fra Klemetstad til løype 14 Stengt
13B Fra Pahđanmukka til Ucha Vuođđojávri m/sideløype fra Ekornbakken Stengt
13B Fra Klemetstad til kryss sideløype 13B ved Rivgojávri Stengt
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til kommunegrense Alta Stengt
14 Fra Gaggavann tilløypekryss løype 19 Stengt
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Gaggavann Stengt
14 Fra løypekryss løype 15 til løype 20 Stengt
15 Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Stengt
15 Fra Brennelv bru til løypekryss på Stuevann (Stohpojávri) Stengt
15 Fra Stuevann (Stohpojávri) til løypekryss løype 14 over Cuolbma Stengt
16 Fra Porsangmoen til løype 17 Stengt
17 Fra Stuevann (Stohpojávri) til Gaggavann Stengt
18 Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann Stengt
19 Fra Lávkajávri/E6 til Stolpevann Stengt
19 Fra Stolpevann til Løype 14 Stengt
20 Časkil til Justinjávri - Goadjinjávri - Suoidnejávri (Grasvann) og til Suolojávri Stengt
21 Fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til løype 20 Stengt
22 Fra FV92 til Luonjoski Stengt
23 Fra Ytre Kjæs til Kjæsvannet  Stengt
23 Fra vestsiden av Kjæsvannet til kommunegrense Lebesby Stengt
23 Fra Áilegasjávri til Kjæsvannet Stengt
23 Fra Ringveien i Børselv til Lakcajávri Stengt
23 Fra Áilegasjávri til Lakcajávri med sideløye mot Vuolimusjávri Stengt
24 Fra Mårnes til løype 23 Stengt
25 Fra Ytre Leirpollen til løype 23 Stengt
26 Fra Indre Brenna til
Stuorra Áilegasjávri/Storvannet
Stengt
27 Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 Stengt
28 Fra Styrnes til vestenden
av Kjæsvannet (løype 23)
Stengt
29 Fra Børselv bru til løype 30
m/sideløype til Silffarjávrrit (Silfarvann)
Stengt
30 Fra RV98 v/Lápparjávrrit til
Čuđenjoasjávrrit og til Bátnesatjávri
Stengt

Link til kart, klikk her! (Bedre oppløsning på telefon)