Løypeoversikt

Nr. Løypenavn Status
1 Fra Olderfjord til Stuorra Gárjiljávri med sideløype til Smørfjord er åpnet. Stohpojávrrit vil åpnes når løypen er stukket.   Delvis åpnet
1 Fra Stuorra Gárjiljávri via nedre Eidevann er åpnet. Videre til kommunegrense Hammerfest åpnes når løypen er stukket. Delvis åpnet
1

Fra Stohpojávrrit til kommunegrense Nordkapp og sideløype til kommunegrense Måsøy

Stengt

1 Sideløype til Bringnes Åpent
3 Fra Háhttirjohka/Hatter (bru E6) til
Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet
Åpent
4

Fra Olderfjord til Øvre Fransvann

Åpent
4 Fra Øvre Fransvann til kommunegrense Hammerfest ved Gussasáiva (373) Stengt
4 Fra Čoalbmejávri til Sálletgorsa Åpent
5 Fra Ytre Billefjord til Njárgajávri/Suolojávri Stengt
6 Kistrand til Nedre Fransvann (201) Stengt
6 Sideløype fra Syvvannan til Veidnes Stengt
6 Sideløype til Treviknes Stengt
7 Fra Indre Billefjord over Ruvžajávri
til løype nr. 4, m/sideløype til Ruvžajohka til Buoidejávri (løype nr. 10). 
Åpent
8 Fra Sandvik til løype 7 m/sideløype til Saudi Åpent
8 Indre Billefjord til Trollholmsund og Kolvik Åpent
9 Fra Goarahatjávri til løype 10 Åpent
9 Sideløype mellom løype 9 og  7 under kraftlinje Åpent
10 Fra Ikkaldas til Skáiddejávri (løype nr. 4) Åpent
11 Fra Ikkaldas til løypekryss løype 4 ved Coalbmejávri Åpent
12 Fra Stabbursnes til løype 11 Stengt
13 Fra Sarpulla til løype 14 Stengt
13A  Lakselv hotell til løype 13 ved Holmen bru Stengt
13B Klemetstad–Ucca Vuođđujávri (300) med sideløype til Gjøkenes og Ekornbakken Stengt
13B Fra Pahdanmuhkka til kryss ved Rivgojávri med sideløype til Gjøkenes og Ekornbakken Stengt
13C Nedrevann til løype 17 med sideløype til Gaupeveien Stengt
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Čieknalisjávri (Fra Čieknalisjávri til kommunegrense Alta stengt) Åpent
14 Fra kommunegrese Alta til Stabbursdalsvann  Åpent
14 Fra Gaggavann tilløypekryss løype 19 Stengt
14 Fra parkeringsplass Øvrevann til Gaggavann Åpent
14 Sideløype ut på Gaggavann Stengt
14A  Interne løyper i Gagga hyttefelt Åpent
14A  Gagga hyttefelt til løype 19 Åpent
14A  Sideløyper til Luostejohka hyttegrend og Otermoen Åpent
15 Sideløype fra Ildskogmoen v/ "Bygger`n" til Brennelva Åpent
15 Fra Brennelv bru til løypekryss på Stuevann (Stohpojávri).  Sideløype til Stelletjávri er stengt til den blir merket Delvis Åpnet
15 Fra Stuevann (Stohpojávri) til løypekryss løype 14 over Cuolbma med sideløype til Loktajávri Åpnet
15  Fra sentrum til Brennelv bru Åpent
15 A Fra Brennelvmyra til sideløype Østerbotnhalsen er åpnet.  Løype stil Skogende åpnes når den er stukket. Delvis åpnet
17 Fra Stuevann (Stohpojávri) via Avlastningstrase langs Halkavarreveien til Dapmotjavri (124,5) Åpent
17 Avlastningstrase langs Halkavarreveien mellom vann (158) og Stohpojávri (90) Åpent
18 Fra Øvrevann til Savgŋojávri/Sangovann Stengt
19 Fra Lávkajávri/E6 til løype 14 Åpent
19  Sideløype til Grøtterud Stengt
19  Stuorra Lávkajávri til kommunegrense Karasjok Stengt
19  Lávkajávri til Luovosvárri hyttefelt Stengt
20 Časkil til Justinjávri - Goadjinjávri - Suoidnejávri (Grasvann) og til Suolojávri Stengt
21 Fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til løype 20 med sideløype Stengt
22 Fra løypekryss ved Børselv bru til Luonjoski Stengt
23 Fra Ytre Kjæs til Kjæsvannet  Stengt
23 Fra vestsiden av Kjæsvannet til kommunegrense Lebesby Stengt
23 Fra Áilegasjávri til Kjæsvannet Stengt
23 Fra Børselv veikryss til Lakcajávri Stengt
23 Fra Áilegasjávri til Lakcajávri med sideløye mot Vuolimusjávri og Suolojávri Åpent
23A Børselv sentrum til Hestnes Stengt
23B Kratteng til løypekryss ved løype 29 med sideløype fra Hiriskuru til løype 23 ved lysløypen Stengt
23C Avlastningsløype Børselv–Vulimusjavri (94) med sideløyper til Varrebohki og Lákcajávri (190) Delvis Åpnet
24 Fra Mårnes til Lakcajávri  
Åpent
25 Fra Ytre Leirpollen til løype 23 Stengt
26 Fra Indre Brenna til
Stuorra Áilegasjávri/Storvannet
Stengt
27 Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 Stengt
28 Fra Styrnes til vestenden
av Kjæsvannet (løype 23)
Stengt
29 Fra Børselv bru til løype 30
m/sideløype til Silffarjávrrit (Silfarvann)
Åpent
30 Fra RV98 v/Lápparjávrrit til
Čuđenjoasjávrrit og til Bátnesatjávri
Delvis Åpent. Til sundvann