Porsáŋggu gieldda karantenanjuolggadusat

Báikkalaš karantenanjuolggadusat heaittijuvvijit cuonjumánu 23 b. rajes.

Gielddadoavttir Jørn Gregersen ii sáhte ávžžuhit ovdagotti doalahit báikkalaš karantenanjuolggadusaid otna dilálašvuođa geažil, go ii leat láhkavuođđu njoammusuodjaluslága vuođul.

Jus šadda dárbu de bidjat fas doaimmaid njoammusuodjaluslaga vuođul.