Hjem»Planportal
Frist for uttalelse er 29. september 2020

Høring: Kvensk skrivemåte på områdene Skuvvanvárri/Skoganvarre og det nærliggende fjellet Skuvvanvárri og om skrivemåten av det kvenske stedsnavnet Kallokantieva.

Språkrådet har opprettet navnesak i Porsanger da det ikke er vedtatt noen offisiell kvensk skrivemåte på følgende områder, Skuvvanvárri/Skoganvarre og det nærliggende fjellet Skuvvanvárri og om skrivemåten av det kvenske stedsnavnet Kallokantieva. 

Språkrådet ber om at det reises navnesak for overnevnte områder i Porsanger kommune. Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne innspillene og høringsfristen er 8 uker (29. september 2020)
Språkrådet har reist navnesak  i Porsanger kommune for å avklare riktig skrivemåte av de kvenske navnene.

Frist for uttalelse er 29. september 2020

Språkrådet har gitt en foreløpig tilrådning til Kvensk navn:

Foreløpig tilråding fra navnekonsulenten (jf. vedlagt navnesakskjema) er Skuukanvaara, alternativt Skuanvaara, for tettstedet Skoganvarre/Skuvvanvárri, og samme to alternativer for fjellet
Skuvvanvárri. For navn på høydedraget på vestre side av utløpet av Lakselva i Porsangerfjorden (jf. koordinater i punkt 3 i navnesaksskjemaet) gis foreløpig tilråding om navnet Kallokantieva.

For navn på neset Kallokka (som kun har kvensk navn i Sentralt stedsnavnregister) har navnekonsulenten mottatt informasjon om at Kallokanniemi kan være det originale navnet, og
fortsatt kan være i bruk blant de eldste talerne. Navnekonsulenten gir foreløpig tilråding om både Kallokka og Kallokanniemi som mulige navn på neset. 

Sametinget viser til at listen innholder navneobjekt som mangler navn på samisk også og har lagt ved deres tilrådning (Se vedlagt navneskjema).

 

  1. Høringsbrev Språkrådet
  2. Navneskjema utarbeidet av Språkrådet
  3. Innspill Sametinget
  4. Navneskjema Utarbeidet av Sametinget

 

Innspillsfrist for uttalelse er 29. september 2020

Deres innspill kan sendes elektronisk, klikk HER!

Alternativt kan du sende e-post til postmottak@porsanger.kommune.no

Dere kan også sende innspill pr. post til:

Porsanger kommune

Postboks 400 Rådhuset

9712 Lakselv

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.