Høringsfrist 29.mai 2022.

Porsáŋggu gieldda gielddalaš johtolatsihkarvuođaplána ođasmahtten 2023 – 2026

Porsáŋggu gieldda lea álgán ođasmahttit gielddalaš johtolatsihkarvuođaplána 2023-2026.

Dan oktavuođas lea vejolaš buktit oaiviladdima ođđa plánii. Dat sáhttet leat pedagogalaš, fysalaš doaimmat dahje eará oaivilat johtolatsihkarvuođa birra gielddalaš-, priváhta-, fylkkagielddalaš ja riikaluottain.

Cealkamuš - áigemearri miessemánu 29 b. 2022

Maŋŋel áigemeari sáddejuvvo álgoevttohus almmolaš gulaskuddamii.

Cealkámušaid sáhttá saddet e-poasta dahje reivve bokte.

Reivve merket “ Gielddalaš johtolatsihkkarvuođaplána ášši 2022/334”.

E-poasta: postmottak@porsanger.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Porsanger kommune informerer - solnedgang