A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Innsendt av: Anneli Naukkarinen

Dårlig vedlikeholdt vei

Vei
2019-08-07 12:17 (#58439)
Ny henvendelse Ny

Adresse: Fossestrandveien / Lammastjevva 1
Kart (70.0489256599986, 25.07025310769677)


Veien opp til Fossestrand er betydelig mer trafikkert enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Dette er på grunn av at befolkningen i Porsanger bruker området Loavttevàrri/ Rochi som rekreasjons- og turområde. Vi som bor her ser en økende trafikk. Det er også mye tungtransport med traktor pga beiteområder. Veien er hullete og asfalten er i svært dårlig stand. Dette påfører biler skader, og det gjør at vi som er småbarnsfamilier ikke kan bruke veien til sykling for de minste, slik den er nå. Hullene er forsøkt fylt med pukk flere ganger, med dette hjelper ikke. Veien er også omringet av myrområder flere steder og dette fører til at veien smuldrer opp ved mye regn. Det er ønskelig at denne veien prioriteres ny asfalt FØR vinteren 2019! I tillegg må vi ha 30 sone skilt i boligområdet. Vi er flere småbarnsfamilier, og bilene kjører alt for fort forbi boligstrøket Lammastjevva.