Porsanger kommune kan med stolthet nå publisere vårt reglement digitalt på vårt nettsted. Dette betyr for deg at du nå kan finne alle delegeringer som er gjort fra kommunestyret til Rådmannen. Rådmannen har videre delegert en del av sin myndighet nedover i organisasjonen. Dette vil du også kunne finne her. I tillegg får du tilgang til lovtekster på en enkel måte som danner grunnlaget for delegeringen. Videre finner du oppdaterte reglementer for de ulike folkevalgte organene i Porsanger kommune.

Du finner delegeringsreglementet ved å klikke på knappen "Selvbetjening" og i fanen på venstre side finner du menypunktet "Delegasjonsreglement".

Klikk her for å gå direkte til reglementet.