A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
E6 Vuolmmasjohka Kild: Statens Vegvesen

Detaljregulering for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 15.06.2017 detaljregulering for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 15.06.2017 detaljregulering for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger. Se vedtatte plandokumenter under:

  • Planbeskrivelse for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her
  • Planbestemmelser for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her.
  • Plankart for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her.
  • Illustrasjonshefte for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her.

 

Det vises for øvrig til www.seplan.no som viser en kartoversikt over hvilke reguleringsplaner som er gjeldende.

Tips en venn Skriv ut