A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
E6 Vuolmmasjohka Kild: Statens Vegvesen

Detaljregulering for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 15.06.2017 detaljregulering for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 15.06.2017 detaljregulering for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger. Se vedtatte plandokumenter under:

  • Planbeskrivelse for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger,klikk her.
  • Planbestemmelser for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her.
  • Plankart for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her.
  • Illustrasjonshefte for E6 Vuolmmasjohka bru med tilstøtende veger, klikk her.

 

Det vises for øvrig til www.seplan.no som viser en kartoversikt over hvilke reguleringsplaner som er gjeldende.

shareon email.png shareon print.png