Diabetes er i dag definert som en folkesykdom som inngår blant de 4 ikke —smittsomme sykdommer som øker i befolkningen. En regner med at opp mot 400 000 personer i Norge har påvist sykdommen eller har diabetes uten å vite det.

Porsanger kommune har ikke egen diabetessykepleier eller diabetesteam. Diabetesforeningen har imidlertid etablert en lokalforening for Porsanger og Karasjok, som bidrar til å synliggjøre diabetes og informere til det beste for diabetikere og de som er i faresonen for å utvikle diabetes. Lokalforeningen er et lavterskeltilbud som alle kan ta kontakt med og få hjelp og bistand.  

Lokalforeningen kan være et nettverk for personer med nyoppdaget diabetes, der en kan få kontakt med andre som har denne sykdommen og snakke med likepersoner om erfaringer og utfordringer. Diabetesforbundet jobber mot målet om å «Ha et bedre liv med diabetes —og en framtid uten»

Forskning innen diabetes er alltid i utvikling og framgang og lokalforeningen stiller seg til disposisjon for å snakke om diabetes på aktuelle arenaer. De har også mulighet til å skaffe gode foredragsholdere. Diabetesforbundet har egne nettsider med mye god informasjon om diabetes og har også et faglig forum for helsepersonell som stadig oppdateres på fag. Nettsidene finner du på www.diabetes.no.

Kontaktperson for lokalforeningen i Porsanger er Eva Marie Johansen som kan treffes på mobil 90 93 83 56 eller e-post evmariej@gmail.com.