2007/08:s ráhkadii Porsáŋggu gielda ja Sámi giella- ja kulturguovddáš guokte sámegiel frásasátnegirjji. Frásasátnegirjjiin leat beaivválaš cealkagat ja sánit.

Girjjit gálge leat veahkkin bargiide sihke dearvvašvuođaossodagain ja mánáidgárddiin ja earáide. Girjjit ledje lubmasturrodagas ja dat galggai leat álki guovlalit girjjis go galggai hállát sámegiela ja gávdnat beaivválaš frásaid.

Dal logi jagi mannjel lea Porsáŋgu gielda ja Sámi giella- ja kulturguovddáš váldán frásagirjjiid mielde min áigái ja ráhkadan goappaš girjjiiguin ovtta elektrovnnalaš frásagirjji, áppá.

Frásagirjji/áppá sáhtát viežžat iežat telefovdnii Apple store dahje Google play nammasaš báikin. Frásagirji/áppá lea nuvttá.

Mii sávvat ahte dáinna ođasmahttimin lea álki váldit frásagirjji beaivválaš atnui, ja ahte dat lea veahkkin sihke mánáidgárdde- ja dearvvašvuođabargiide geat eai leat nu nannosat sámegielas,  ja sidjiide geat leat oahpahallamin dahje háliidit oahppat sámegiela.

Dainna juovlaskeaŋkkain mii sávvat ilolaš juovllaid ja buorre ođđa jagi buohkaide!

 

I 2007/08 laget Porsanger kommune og Samisk språk- og kultursenter to frasebøker på samisk. Frasebøkene tok for seg dagligdagse ord og setninger. Bøkene var ment som hjelp til ansatte i helse- og omsorgsektoren, barnehager og andre. Bøkene var i lommeformat slik at det skulle være enkelt og ha den med seg og bruke den i hverdagen.

Nå 10 år etter så har Porsanger kommune og Samisk språk- og kultursenter tatt med disse frasebøkene inn i 2017 og begge frasebøkene er nå blitt til en elektronisk app. Frasebøkene/appen kan du laste ned til din telefon via apple store eller google play. Appen er gratis.

Vi håper at ved å gjøre bøkene om til en app så vil flere kunne ta i bruk denne. At den kan være til hjelp for ansatte som ikke er så stødige i samisk og møter samiske brukere i sin arbeidshverdag. Og selvfølgelig for alle som holder på å lære seg samisk, eller vil lære seg samisk.

Med denne julegaven ønsker vi alle en fredfull jul og et godt nytt år!

Sara Stødle
Beaivvalaš jođiheaddji/Daglig leder
92 20 56 04

IphoneAndroid