Driftsavdeling ivaretar disse oppgavene i Porsanger kommune.

  • Drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
  • Drift av vannforsynings- og avløpsanlegg og renovasjon.
  • Drift av kommunale veier, gater og gatelys.
  • Oppsyn og merking av utmarksløyper.
  • Brannvern på kommunale bygg.
  • Renhold på kommunale bygg.
  • Ivaretar kommunale grøntområder.

Driftsavdelingen har vaktordingen innenfor brøyting og vann/avløp.

  • Vakttelefon for brøyting er bemannet fra mandag-fredag kl. 08.00-15.30 tlf. 92 65 75 35.
  • Vakttelefon for vann/avløp er bemannet fra fredag-mandag kl. 15.30-08.00 tlf. 95 07 54 82.