Porsanger kommune vil rette en stor takk til Cato Stene, som på vegne av historielaget stilte opp for å koordinere innsamlingen og forsendelsen. I tillegg, takk til de som har bidratt til ay vi fant og fikk sendt avgårde steiner.

I dag Torsdag 7. september kl. 13.00 var det offisiell åpning av minnesmerket på Stavne gravlund ved ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune. Ettersom jeg ikke kunne delta selv, valgte jeg å sende med en hilsen til minne om de som aldri kom hjem.

Hilsen til åpningsseremoni på Stavne Gravlund 7/9-17

 

Kjære alle sammen – Rahkis Buohkat –  Rahkkat Kaikin

Det er langt fra Porsanger til Trondheim.

Det er langt i dag, men det var enda lenger evakueringshøsten 1944.

Jeg er oppriktig lei meg for at jeg ikke har anledning til å være til stede her i dag, men vil likevel benytte anledningen til å sende en hilsen.

En hilsen for å minnes de som døde og måtte bli igjen i Trondheim. En hilsen til slektningene deres. Og en hilsen til de som nå har sørget for at tiden har kommet for å minnes.

28 samer og kvener fra Finnmark.

5 av dem fra Porsanger:

  • Lilly Bergithe Persen, 1 år, fra Drageidet
  • Eva Marie Slåttedal, 8 måneder, fra Lakselv
  • Einar Benjaminsen, 5 måneder, fra Lakselv
  • Tore Elling Johnsen, 1 år, fra Kistrand
  • Anna Sofie Eriksen, 59 år, fra Kistrand

For en mor og en far er sorgen over å miste et barn uendelig stor. Enda større måtte den være for de som måtte begrave sitt barn eller sin mor. Eller for de som måtte forlate sitt barn i Trondheim for å reise videre.

Tomrommet ble sannsynligvis evigvarende for de som måtte forlate. Og savnet etter de som ble igjen har nok for alltid preget de familiene som mistet. Det har ikke bare satt spor hos en mor og en far, men også hos søsken og generasjonene som kom etter.

Fordi mennesker setter spor i hjertene våre.

Krig og flukt gir sår som vanskelig lar seg lege, og dessverre er dette også i dag en del av det mange mennesker i verden må leve med.

Et minnesmerke er derfor en viktig påminnelse.

Derfor vil jeg rette en spesiell takk til Trondheim kommune som har tatt dette initiativet, og nå får skapt et minnesmerke over de menneskene som ble gravlagt på Stavne kirkegård under og etter evakueringa. Ved første og beste anledning skal jeg sørge for å besøke Stavne gravlund og minnesmerket.

Beste hilsen – Buoremus dearvuođat – Parhaimat Tervheiset

Aina Borch

Ordfører / Sátnejođiheaddji / Sananjohtaaja Porsanger

 

Hvem var de?

 

Lilly Bergithe Persen

1 år, fra Finnmark.
Født 19.09.1943 i Drageidet, Porsanger. Død 16.12.1944 på Trondheim sykehus. Begravd 22.12.1944 i Stavne kirkegård, Trondheim, gravplass III-a-69.
Datter av Per Johan Persen/Elle-Piera (1899-1983) fra Stabbursnes i Porsanger og hustru Berit Margrete Persen/Fiiná-Bi- ret (1905-1997) fra Drageidet i Porsanger (viet 1926 i Lakselv, Porsanger).

Eva Marie Slåttedal

8 måneder, oppgitt å være fra Talvik, bopel f.t. realskolen i Trondheim.
Født 17.03.1944 i Lakselv, Porsanger.
Død 19.11.1944 på Trondheim sykehus. Begravd 22.11.1944 i Stavne kirkegård, Trondheim, gravplass III-a-67.

Datter av Hermann Simon fra Tyskland og Ragnhild Elisabeth Slåttedal (1919-1996) fra Lakselv, Porsanger.

Einar Benjaminsen

5 måneder, fra Lakselv.
Født 16.06.1944 i Lakselv, Porsanger.
Død 23.11.1944 på Trondheim sykehus. Begravd 29.11.1944 i Stavne kirkegård, Trondheim, gravplass III-a-63.
Sønn av Andreas Edvin Benjaminsen/ Penjamin-Antti (1908-1999) fra Lakselv i Porsanger og hustru Hilma Elisabeth Aron- sen (1907-1986) fra Lakselv i Porsanger (viet 1932 i Lakselv, Porsanger).

Tore Elling Johnsen

1 år, fra Kistrand.
Født 04.11.1943 i Olderfjord, Porsanger. Død 25.11.1944 på Trondheim sykehus. Begravd 29.11.1944 i Stavne kirkegård, Trondheim, gravplass III-a-67.
Sønn av Peder Andreas Johnsen (1907- 1980) fra Lakselv i Porsanger og hustru Gudrun Albertine Pedersen (1918-1997) fra Olderfjord i Porsanger (viet 1943 i Kis- trand, Porsanger).

Anna Sofie Eriksen

Fru, 59 år, fra Kistrand.
Født 03.10.1886 i Stabbursnes, Porsanger. Død 27.11.1944 i Trønderhallen sykestue, Trondheim, begravd 01.12.1944 i Stavne kirkegård, Trondheim, gravplass III-b-49. Datter av Peder Eliassen/Elias-Pedar (1840-1894) fra Stabbursnes i Porsanger og hustru Anna Gretha Hansdatter/Han- sin-Anni (1851-?) fra Lakselv i Porsanger (viet 1875 i Kistrand, Porsanger).
Gift 1913 i Kistrand, Porsanger, med Jo- sef Eriksen/Erkke-Jovsset (1888-1957) fra Kolvik i Porsanger.
Barn: Johan Edvard Eriksen (1914-1976), Otto William Eriksen (1917-1994) og Josef Annæus Eriksen (1919-1973


Bakgrunn

I 2015 besluttet formannskapet i Trondheim å etablere et minnesmerke over de tvangsevakuerte som har ligget i umerkede graver på Stavne. Oppdraget gikk til kunstner Sissel M. Bergh. Hun har kontaktet de 12 kommunene som de gravlagte kom fra og bedt dem om å finne en stein fra heimstedet til hver og en av de avdøde. Alle kommunene har vært positive, og Hurtigruten bidrar med å frakte steinene nedover kysten til Trondheim havn. 
Torsdag 31. august ble steinene fra hjemkommunene ført i prosesjon fra Hurtigrutekaien til Stavne gravlund.

Onsdag 6. september var det seminar på Rustkammeret på Erkebispegården i Trondheim, med følgende program.
• Rune Kjenstad i Trondheim kommune ønsker velkommen
• Sissel M. Bergh orienterer om prosjektet “En stein for å minnes”
• Forfa er Marion Palmer leser fra sin bok “Bare kirka sto igjen”
• Palle Ydstebø fra Forsvarets høgskole: Den brente jords takk i militærhistorisk sammenheng
• Inger Selven Watts fra NTNU: Og så kom de til Trondheim
• Arne Langås fra Falstadsenteret: Om søket etter de personene som ble gravlagt på Stavne
• Kristian E. Johnsen fra Alta historielag: Hva kan vi lære av historiene til de tre eldre kvinnene fra Alta?