Den kommunale fysioterapitjenesten består av 3 faste stillinger ved Ergo- og fysioterapitjenesten, samt at vi har 3 driftsavtaler fordelt hos ulike institutt. 

Fysioterapitjenesten gjelder for både barn, voksne og eldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole. 
Vi har tett samarbeid med andre aktuelle tjenester for best mulig oppfølging og tilrettelegging. 

Vi utfører kartlegginger, funksjonsvurderinger, individuell behandling, hjelpemiddelformidling, og har gruppebasert fysioterapi.  

Hva er fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter:

  • Per Arne Østgård tlf. 48 50 49 32
  • Sarah Parelius Sletten tlf. 48 50 35 63
  • Ivan Isaksen tlf. 48 50 46 75

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale:

  • Marita Naukkarinen tlf. 97 96 51 02/ 95 77 97 37
  • Irma Nilsen tlf. 95 27 59 47
  • Aktiv Fysioterapi AS Marius Tubez  tlf. 90 12 95 68