Porsanger fakturerer nå ut Eiendomsskatten

Fakturering av Eiendomsskatt

Som følge av endring i eiendomsskattegrunnlaget, fakturerer Porsanger kommune i april ut eiendomskatt for perioden januar, februar, mars for de med kvartalsvis fakturering,  og for januar, februar, mars og april for de med månedlige terminer. Det har tidligere kun vært fakturert for øvrige kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon m.m) for i 1 kvartal 2020.

 

 

Ønsker du mer informasjon om Eiendomsskatten finnes et eget informasjonsskriv på kommunens hjemmeside. Klikk her