01.01.2016 trådte ny forskrift i kraft. Forskrift om Brannforebygging.

Den er gjeldende for alle byggverk i Porsanger kommune.

Etter §17 Feiing og Tilsyn med Fyringsanlegg: Så er det nå lovpålagt med feiing og tilsyn i fritidsbolig/hytte/næringsbygg på lik linje som med bolighus i dag. På grunnlag av ny forskrift, vil det derfor bli feie og tilsynsavgift på fritidsbolig/hytte/næringsbygg.

De som tidligere har søkt fritak på fritidsbolig/hytte. Vil få feie og tilsynsavgift igjen. Det er bare de med plomberte skorsteiner/fyringsanlegg som har gyldig fritak fra avgiften.

I den nye forskriften så stilles det samme krav til fritidsbolig/hytte som på bolighus i dag.  

Det er da krav til taksikringsutstyr. Røykvarsler og Slokkemiddel som i bolighus

 

Etter Brann og eksplosjonsvernlovens §6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold:

 Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

 

Definisjon fyringsanlegg: omfatter både ildstedet, røykkanalen (skorstein) og eventuelt matesystemet for brensel.

 

Ref:

http://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§6

http://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§17

http://www.tjenestekatalog.no/vis/80060409/Veiledning+til+forskrift+om+brannforebygging.pdf

http://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/§6

 

 

Det blir sendt ut ett skriv til samtlige eiere av fritidsbolig. Der vi ber om at hjemmelsinnehaver fyller ut og sender i retur til Porsanger kommune.