Invitasjon til markering av frigjørings- og veterandagen