Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe og tilbys også i sykehjem.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter som holder til i lokaler på Helsetunbygget:
Per-Arne Østgård tlf. 48 50 49 32
Sara Parelius Sletten tlf. 48 50 35 63
Ivan Isaksen tlf. 48 50 46 75
Marte Østmo (Turnusfysioterapeut)

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale:
Marita Naukkarinen tlf. 97 96 51 02/ 95 77 97 37
Irma Nilsen tlf. 95 27 59 47
Aktiv Fysioterapi A/S Marius Tubez  tlf. 901 29568