Kommunen informerer

Gravearbeid Meieriveien og Porsveien

Porsanger kommune har etter opphold startet opp gravearbeider i øvre del av Meieriveien og Porsveien.   

Etter en tids feilsøking og bestilling av nødvendige deler starter nå arbeidene opp. Det vil først skiftes en kum i Porsveien, dette for å sikre de øverste husene i Porsveien og Meieriveien tilstrekkelig vannforsyning mens arbeidene med rehabilitering av anlegget foregår i Meieriveien. Det vil oppleves 2-3 vannavstengninger, der berørte beboere vil bli varslet via kommunens varslingssystemer. Det anbefales å tappe vann for nødvendig bruk. 

Arbeidene i Porsveien er beregnet å ta noen dager, i Meieriveien er det beregnet å ta ca. 1,5 måned. Begge veiene vil ikke bli stengt samtidig, dette for å sikre fremkommelighet for beboere og blålysetater. Det oppfordres til å følge med på skiltingen og å vise hensyn til maskiner og arbeidere. 

 

Får du ikke varsling? Se HER