Porsanger helsestasjon

Helsestasjonen har kontor på rådhuset i 1. etg. Helsetasjonen har åpent for publikum mellom kl. 09 - 15.30.
 

Tlf. 78 46 00 00
Telefontid: Mandag - fredag kl. 09.00 - 09.30 og 13.30 - 1400. 

Helsestasjonen skal sikre et helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge fra 0 - 20 år innen fysisk og psykisk helse samt fremme trivsel sosialt og miljømessig.

Helsestasjonen har ett nært samarbeid med skole, barnehage, lege, fysioterapeut, PP-tjenesten og barnevern.

Vi kan henvise til øyelege og fysioterapeut.

Skolehelsetjeneste

Lakselv barneskole: mandag, onsdag og torsdag.

Lakselv Ungdomsskole: onsdager

Lakselv videregående skole: onsdag og torsdag

Børselv skole og Billefjord oppvekstsenter: besøksdagene blir annonsert ved skolestart.

Helsestasjon for ungdom

Torsdag kl. 13.30-15.00 i jordmors lokaler. 

  • Gratis veiledning om prevensjon og seksuelle sykdommer
  • Resept på prevensjon til jenter mellom 16 og 20 år
  • Klamydiatest
  • Graviditetstest
  • Gratis kondomer
  • Samtale

Kontaktinformasjon

Ledende helsesykepleier Jill-Trude Mikalsen tlf. 93 41 95 79