Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Porsanger helsestasjon

Helsestasjonen har kontor på rådhuset i 1. etg. Helsetasjonen har åpent for publikum mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00 og fredag kl. 10.00-12.00.
Vaksinesalg kun fredager kl.10.00-1200, influensevaksinering annonseres særskilt.

Tlf. 78 46 00 00
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.30-09.00 og 14.00-1430.

Helsestasjonen skal sikre et helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge fra 0 - 20 år innen fysisk og psykisk helse samt fremme trivsel sosialt og miljømessig.

Helsestasjonen har ett nært samarbeid med skole, lege, fysioterapeut, PP-tjenesten, barnevern og forebyggende enhet.

Vi kan henvise til øyelege, fysioterapeut, ungdomspsykiatrisk team i Karasjok (PUT) og via lege til BUP i Karasjok.

Skolehelsetjeneste

Lakselv barneskole: mandager 08.00 - 11.00, onsdager 08.00 - 15.30, torsdager 08.00 - 12.00

Lakselv Ungdomsskole: onsdag 08.30-14.15

Lakselv videregående skole: partallsuker (2, 4, 6 osv) onsdag og torsdag, oddetallsuker (1,3,5 osv) onsdager

Børselv skole og Billefjord oppvekstsenter: Besøksdagene blir annonsert ved skolestart.

Helsestasjon for ungdom

Hver torsdag fra 13.30-14.30 i lokalene til jordmor i helsetunbygget.

  • Gratis veiledning innen prevensjon og seksuell helse
  • Resept på prevensjon for jenter mellom 16-20 år
  • Klamydiatest
  • Graviditetstest
  • Gratis kondomer

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Jill-Trude Mikalsen tlf. 93 41 95 79

 

 

Tips en venn Skriv ut