A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Alt 1 - 2017001 Plankart Kirkegårdsveien boligområde - Privat - sluttbehandling 30

Høringsfrist 6. mars

Høring av forslag til planprogram for Kirkegårdsveien boligområde

Kommunestyret vedtok den 23.1.2020 å sende forslag til planprogram for Kirkegårdsveien boligområde på høring og legge det ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Porsanger vedtok den 18.102018 reguleringsplan for Kirkegårdsveien boligområde. Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphevet reguleringsplanen den 12.12.2019 grunnet mangel på konsekvensutredning. Porsanger kommune vil nå utarbeide en konsekvensutredning og har dermed utarbeidet forslag til planprogram som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 4-1.

Frist for å komme med innspill til planprogrammet må sendes til kommunen senest 6. mars 2020.

Planprogram kan lastes ned her: Planprogram

Plandokumenter kan lastes ned her: Plankart, planbeskrivelse