A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Paragraf

Høringsfrist 29.11.2019

Høring forslag til forskrift om godtgjørelser til folkevalgte

Den nye kommuneloven trådte i kraft når kommunestyret i Porsanger konstituerte seg i oktober.  I den nye loven stilles det bl.a. krav om at det skal være en forskrift som regulerer den godtgjørelsen som de folkevalgte skal ha for deltakelse i demokratiet.

Rådmannen har nå utarbeidet ett forslag til forskrift om legges ut på offentlig høring.  Høringsfristen er satt til 29. november 2019.  Som grunnlag for høringen så er det utarbeidet ett høringsbrev samt ett høringsnotat hvor også forskriftsforlaget er lagt ved.

1. Høringsbrev til forlag til forskrift for godtgjørelse til folkevalgte

2. Høringsnotat forslag til forskrift for godtgjørelse til folkevalgte

Eventuelle høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@porsanger.kommune.no eller via vår hjemmeside under selvbetjening og skjema.  Her vil du finne skjema for høringsuttalelser.  I begge tilfeller henvis til vårt saksnummer 2019/1690. Dersom du har spørsmål om dette så kan disse rettes til vårt sentralbord 78 46 00 00.

Tips en venn Skriv ut