Porsanger kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring.

På punktene under kan du lese dokumentene ved å klikke på dem:

Frist for innsendelse av uttalelse er satt til 6.5.2021.

Du kan sende ditt høringsvar ved å klikke på linkene under, merk med sak 2021/556

Send inn din uttalelse ved å klikke her! 

På e-post, postmottak@porsanger.kommune.no

Eller pr post til:

Porsanger kommune
pb. 400
9712 Lakselv