A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde

18. juli 2018 - 29. august 2018

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 21.6.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde datert 1. og 4. juni 2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10

Kommunestyret i Porsanger vedtok i møte den 21.6.2018 å legge forslag til detaljregulering for Kirkegårdsveien boligområde datert 1. og 4. juni 2018 ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10. 

Planen omfatter et område for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ferdig utbygd vil området omfatte 24 boenheter/leiligheter. Bebyggelsen skal utføres som to- og firemannsboliger. To-mannsboligene skal bygges i én etasje som kjedede vertikaldelte eneboliger, med tilhørende adkomst og parkering, mens fire-mannsboligene skal bygges i to etasjer som lavblokk, med tilhørende adkomst, parkering, og utomhusarealer.

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i to alternativer: hvor det ene forslaget er forslagsstillers (Arctic entreprenør AS) forslag, og det andre er kommunens eget forslag. Forskjellen mellom de to planforslagene er hovedsakelig valg av intern veiløsning i boligfeltet. Du finner mer informasjon om planen og alternativene i lenkene under.

Planforslagene er også lagt ut ved kommunens servicekontor på rådhuset i Lakselv.

Saksdokumenter:

Felles for alternativ 1 og 2

Alternativ 1 – Forslagsstillers forslag

Alternativ 2 – Porsanger kommunes forslag

Du kan si din mening om planen her.

Du kan også sende inn høringsuttalelse på epost til postmottak@porsanger.kommune.no eller pr post til Porsanger kommune, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.
 
Frist for å komme med uttalelse er den 29. august 2018.