Høring – Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022

Porsanger kommune har siden 2013 arbeidet med å øke tilgjengeligheten på Bredbånd for kommunens innbyggere, bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner.

Prioriterte områder i Porsanger kommune vil være områder hvor det ikke allerede er igangsatt bredbåndsutbygging, eller som har bredbånd med hastigheter mindre enn 30 Mbps nedstrøms og 5 Mbps oppstrøms.

Porsanger kommune ønsker å kartlegge om det finnes husstander, organisasjoner, offentlig virksomhet, eller privat virksomhet som fortsatt mangler bredbånd av tilfredsstillende kvalitet. Det er ikke mulig å søke om midler til fritidsboliger og hytter slik at eiere av disse ikke skal melde inn behov til Porsanger kommune.

Tilbakemeldingene Porsanger kommune mottar om manglende bredbåndstilbud vil være avgjørende for om kommunen skal søke om midler til utbygging av bredbånd, og hvilke områder det skal søkes for.

Følgende områder ønskes kartlagt, se vedlagt kart:

  • Området fra Ytre Kjerringvik til Ytre Leirpollen

 

Høringsfrist
Frist for innspill: 30. Mai 2022 klokken 15:00

Innspill til høringen skal sendes på e-post til postmottak@porsanger.kommune.no – og skal merkes "Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2022" i emnefeltet. Høringen kunngjøres kun på Porsanger kommunes hjemmeside.

For nærmere informasjon, ta kontakt med: Porsanger kommune, IT-ansvarlig Jan-Ove Pedersen. E-post: jan-ove.pedersen@porsanger.kommune.no

 

Om tilskuddsordningen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Ordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbånd i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset, og det ikke ventes kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene.

Regjeringen har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og fylkeskommunene i oppgave å administrere tilskuddsordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan stå som ansvarlig søker og kan søke innen fristen som er satt til 1. Juni 2022.

 

Vurderingskriterier
Kriteriene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet legger til grunn for vurdering av søknaden er:

  • Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbyggingen er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

 

Vedlegg

Vedlegg 1: Kart over området fra Ytre Kjerringvik til Ytre Leirpollen