A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv barneskole[1]_500x281

Lakselv barneskole

Generell informasjon

Skolen har 240 elever fordelt på 1 - 7. klasser. Skolen har egne samiskklasser (S-klasser) der undervisningen foregår på samisk.

Ved Lakselv barneskole har elevene følgende språkvalg:
Samisk 1.språk/ norsk 2.språk, samisk 2.språk/ norsk 1.språk, samisk 3/ norsk 1.språk, finsk 2.språk/ norsk 1. språk og norsk 1. språk.

Kontaktinformasjon

922 12 033                 sentralbord      Randi Stephansen
975 98 021                  rektor              Knut Johnny Johnsen
922 05 329                 inspektør I      Vakant
454 07 424                 inspektør II     Ann-Margaret Kulsland
922 04 083                 Sosialrådgiver Kjell Gran

E-postadresse til skolen er:
lakselv.barneskole@porsanger.kommune.no

Adresse: Skoleveien, 9700 Lakselv

Telefonnumre til kontaktlærere:

922 04 457                  1A                   Wenche Røksland
922 04 306                  1B                   Tove Hansen
922 04 086                  2A                   Lillian Helen Persen/Camilla Stene
922 04 428                  2B                   Ingrid Eide/Christin M. Wessel Pedersen
922 06 850                  3A                   Marit Bjørkli
922 04 523                  3B                   Marianne Thomassen
922 05 746                  4A                   Veronica Josefsen
922 06 189                  4B                   Bjørg Hana
922 09 507                  5A                   Ragnhild Aronsen      
922 09 676                  5B                   Merete Jakobsen
922 07 431                  6A                   Jim Rune Fosshaug/Knut Skatvedt Langsjøen
922 04 585                  6B                   Rita Rasmussen/Sissel Jensen
922 04 383                  7A                   Bjørn Vestrum
922 04 786                  7B                   Hilde Muri             
922 04 836                  4-7 S               Kirsten Porsanger

LaBa-info

Skolen har en egen LaBa-info som sendes til foresatte 4 - 5 ganger i året.
Den første utgaven for skoleåret 2015/16 finner dere ved å klikke her.

Den andre utgaven for skoleåret 2015/16 finner dere ved å klikke her.

Den tredje utgaven for skoleåret 2015/16 finner dere ved å klikke her.

Skolerute

Skolerute 2016/2017

 
Foreldrerådets arbeidsutvalg.
Saker til foredrerådet kan sendes inn på e-post til.
fau.lbs@porsanger.kommune.no
 
Foreldrerådet har en egen siden med sine dokumenter, disse finner du ved å klikke her.