A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Logo for Utvalgte kulturlandskap-Goarahat og Sandvikhalvøya

Fordeling av tilskudd til Goarahat og Sandvikhalvøya-utvalgt kulturlandskap (UKL) 2014

Fylkesmannen i Finnmark har fordelt over 760 000 kr til ulike tiltak i området i 2014.

Det er kommet inn 20 søknader og totalt er det innvilget tilskudd for inntil kr. 762 260,-. Noen av søknadene behandles av Porsanger kommune gjennom SMIL-ordningen.

Søknadene ble behandlet av den regionale styringsgruppa 25. juni 2014. I forkant ble aktuelle tiltak presentert og drøftet på folkemøte 8. mai, og det ble gjort en prioritering av tema/hovedområdet. Søknadsfrist var 1. juni. Samarbeidsgruppa har fått tilsendt alle søknader til uttalelse, og har uttrykt ønske om at denne prioriteringen følges opp. Listen under viser tildelinger fra Fylkesmannen i Finnmark. I tillegg er Porsanger kommune tildelt kr 300 000,- i SMIL-midler til søknader om tiltak innenfor UKL-området. Disse søknadene er planlagt ferdigbehandlet innen utgangen av juli.

 

Oversikt over tildeling 2014 fra Fylkesmannen i Finnmark

 

Søker

Tema

Innvilget tilskudd

 

 

Ryddeaksjon

 

 

Kolvik & omegn bygdelag

1). Felles ryddeaksjon - rydding av piggtråd og forfalne gjerder

30 000

 

Kolvik & omegn bygdelag

2). Felles ryddeaksjon - rydding av jernskrot

30 000

 

John-I og Mona Henriksen

3). Ryddeaksjon på br. nr 7/42 og eiendommen Bakkedal (SMIL)

4 620

 

 

Skjøtselstiltak i beiteområder, vegetasjonsrydding

 

 

Hans Oliver Hansen

4). Tilrettelegging av reinsdyrtråkk  - Goarahat

2 100

 

Arnulf Olsen

5). Rydding av krattskog nedre Gardemelli

66 000

 

Laila Eliassen

6). Rydding av skog og kratt - åpning av sti , 7/164 i Goarahat

30 000

 

 

 

 

 

 

Temastier / kulturstier

 

 

Sjøsamisk komp.senter

8). Kartlegging av 5 temastier

102 540

 

Billefjord IL v/ A. Thomassen

9). Rydding av gamle ferdselsårer/stier og gjøre de tilgjengelige

35 500

 

 

Slåttemark; utarbeide skjøtselsplan, Restaurering Indre Sandvik

 

 

Hans Oliver Hansen

10). Ljåslått, hersjing Sivvarnjarga i Gaoarhat

11 800

 

Kolvik & omegn beitelag

11). Ljåslått, hersjing, arr slåttedag med servering

14 500

 

 

 

 

 

 

        Utarbeide skjøtselsplan - Indre Sandvik - Konsulentoppdrag

*25 000

 

 

Formidling: Brosjyrer og andre informasjonstiltak

*15 000

 

Samarbeidsgruppa UKL

13). Prosjekt formidling og tilrettelegging fo besøkend/turister

75 000

 

 

Lokale møter, regionale møter, nasjonale samlinger

*15 000

 

Samarbeidsgruppa UKL

14). Drift av samarbeidsgruppa

20 000

 

 

Koordinator i Porsanger kommune

*20 000

 

 

Kulturminneturer, Kulturminnedag 13.-21.9

 

 

RiddoDuottarMuseat m.fl

19). Kulturminnetur til holmene i Porsanger

15 000

 

 

Avtaler med gårdbrukere/grunneiere

*130 000

 

 

Prosjekt krigshistorie og nyere kulturminner

 

 

RiddoDuottarMuseat m.fl

20). Kartlegging av nyere kulturminner

50 000

 

 

Arrangere kurs, studietur m. m

 

 

Kolvik & omegn beitelag

15). Arrangere høsttakkefest basert på lokale ressurser

15 200

 

 

Skjøtsel av tuftefelt i Indre Sandvik – konsulent tjenester kulturminnevern

*10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstandsrapport for bygninger

 

 

Finnmark Fylkeskommune

18). Registreringer og tilstandsvurderinger av byggninger i området

45 000

 

 

                                                                                                      Sum:

 

762 260

Tips en venn Skriv ut