A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Lokale karantenebestemmelser opphører fra 23.04.20

Karantenebestemmelser Porsanger kommune

Lokale karantenebestemmelser opphører fra og med torsdag 23. april.

 

Smittevernlege Jørn Gregersen har ikke funnet hjemmel i Smittevernloven til å anbefale formannskapet å opprettholde lokale karantenebestemmelser, basert på dagens situasjonsbilde.

Om det av smittevernhensyn senere i pandemiutviklingen blir aktuelt med tiltak begrunnet i Smittevernloven lokalt for Porsanger kommune, blir dette vurdert og begrunnet ut fra den til enhver tid foreliggende situasjon.